Roempkes bryggeri

Del 10 av 23 i serien Bryggerier

Vid Smala vägen, senare Första Långgatan låg, och i hörnet av en gränd vid Sänkverket ett bryggeri vilket i början av 1800-talet ägdes av bryggaren Lorentz Svensson (1769-1837). Sannolikt existerade bryggeriet redan på 1700-talet och CRA Fredberg skrev följande om bryggeriet:

I den sistnämnda gränden låg ett av stadens största bryggerier på 1820—30-talen, vilket uteslutande bryggde tunnöl och svagdricka. Bryggeriet ägdes i 1800-talets början av en gammal hedersman vid namn Lorentz Svensson, vilken var allmänt aktad och värderad icke allenast i trakten, utan också inne i staden, icke allenast bland borgerskapet utan ock bland samhällets parias.

Lorentz Svensson, som var född den 29 december 1769 och dog den 17 december 1837, drev redan tidigt upp sin bryggerirörelse och omsatte kolossala mängder tunnöl och svagdricka såväl till lands som sjöss, enär alla å strömmen liggande fartyg härifrån rekvirerade sina behov av dricka. Den tiden skulle nämligen den sortens läskedryck finnas i överflöd på alla fartyg under liggedagarne i hamn.

Gubben Lorentz var städse de fattiges vän och hjälpare, och genom kontant hjälp skaffade han ofta mindre bemedlade familjefäder eget tak över huvudet, till och med om de behövande voro för honom okända, blott han från säkert håll fått veta, att de med arbetsamhet förenade ett ordentligt levnadssätt. Detta gubbens givmilda sinne och goda hjärtelag gjorde honom till befolkningens vän i den grad, att de mest blodiga slagsmål på Smala vägen, vilka nästan dagligen uppstodo, ögonblickligen stillades — bara gubben Lorentz visade sig. Hans blotta närvaro ingav respekt. Som fredsmäklare behövde han aldrig uppträda.

Lorentz Svensson var gift med en syster till prosten Roempke i
Majorna. Bryggeriet var även en tid i Roempkeska familjens ägo och drevs  i många år av bryggaren A. F. Roempke.

Lorentz Svensson var gift med Anna Lona Roempke (1785-1838) vars bror Carl Johan Roempke (1787-1849) övertog bryggeriet efter Svensson dö. Vid hans död drevs det vidare av Axel Ferdinand Roempke (1823-1879). Bryggeriet, som också kallats Sänkverkets Bryggeri, verkar ha lagts ner 1909. Bryggeriet var framförallt ett svagdricksbryggeri.

Ann Lona Roempke och Carl Johan Roempke var för sin del barnbarnsbarn till Lorentz Ekman som grundade det bryggeri som senare utvecklades till Pripps bryggeri. Lorentz Ekman var gift med en systerdotter till Lars Gathenhielm.

Roempkes bryggerifastighet på Första Långgatan 25 år 1900.
Roempkes bryggerifastighet på Första Långgatan 25 år 1900. Foto: Arthur Gideon Ahlberg.

PS. Tunnöl som nämns i citaten motsvarar ungefär lättöl

 

Serienavigation<< Norlund & HolmgrenMajornas bryggeri (Enegrens) >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.