Frölundaborg – Tåsthult

Del 23 av 23 i serien Kåkstäder

Frölundaborg växte fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet på mark som dels tillhörde Långeberg Bockegård och Långeberg Frälsegård i Västra Frölunda socken samt Tåsthult i Mölndal (Fässbergs socken). Långebergsgårdarna låg där Högsbo fängelse ligger idag och en del av dem finns kvar.

Bebyggelsen låg precis utanför stadsgränsen vid landsvägen söderut som gick där Dag Hammarskiöldsleden går idag. Den var delad i två delar, dels den i Västra Frölunda liggande norra delen (Frölundaborg), dels den i Mölndal liggande södra delen (Tåsthult). Mellan de två delarna fanns ett obebyggt område med mark som tillhörde Eklanda Arnegård i Mölndal. Flera av husen i framförallt Tåsthult var stor och kanske kan Tåsthult inte anses ha varit en kåkstad. I Frölundaborg längs med Frölundaborg allé var husen i allmänhet mindre. Området hade och har till stor del en karaktär av villaförort för medelklassen och inte som en kåkstad.

När Göteborg-Särö Järnväg anlades i början av 1900-talet fick Frölundaborg en station. Järnvägen delade både Frölundaborg och Tåsthult i två delar, en västlig och en östlig. Den tidigare delningen i en nordlig del och en sydlig kvarstod också. I Frölundaborg fanns också AB Plåtmanufakturs stora plåtburksfabrik med 450 anställda år 1947. Den lades ner 1953.

Frölundaborg och Tåsthult 1923
Frölundaborg och Tåsthult 1923. Slottsskogsvallen syns i övre kanten och Plåtmanufakturfabriken till vänster.

1945 inkorporerades Västra Frölunda socken (Västra Frölunda landskommun) i Göteborgs stad varvid den norra delen av bebyggelsen, dvs det egentliga Frölundaborg kom att bli en del av Göteborg. 1950 och 1951 inkorporerades Tåsthult och intilliggande obebodda områden tillhörande andra gårdar i Mölndal. I Tåsthult fanns då 107 invånare.

När spårvägen till Högsbo och Frölunda lades ut 1962 drogs den i det tomma markområdet mellan de bebyggda områdena i Frölundaborg och Tåsthult. I samband med detta reva ett antal hus.

Frölundaborg och Tåsthult 2017
Tåsthult
Tåsthult
Frölundaborg
Frölundaborg, öster om Dag Hammarskiöldsleden
Frölundaborgs allé österut
Frölundaborgs allé österut
Serienavigation<< Stadsgränsen (Kungssten)
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.