Lindholmen

Del 21 av 23 i serien Kåkstäder

I norra delen av Lindholmen på mark som tillhörde de två bönder som vid mitten av 1800-talet övertog större delen av den mark som tillhört Lindholmens säteri uppläts mark till arbetare på Lindholmens varv för att de skulle kunna bygga egna hus.

Även på varvets område,byggde arbetare bostäder på det så kallade Slottsberget. De självbyggda arbetarbostäder som byggdes utanför varvets ägor uppfördes främst på en av bönderna ägor väster och nordväst om nuvarande Plåtslagaregatan men även på Slottsbergets sluttning mot Wilhelmbergs Mekaniska (se Slottsberget).

1906. Lindholmens ”herrgård” till höger i övre halvan av bilden. Gahms läderfabrik till vänster. De fösta byggda husen på Magnussons mark (ägaren av den så kallade herrgården) ersattes sedan med större hus.

Senare byggdes också större hus öster och sydöst om plåtslagaregatan på den andre bondens ägro. Husen  av flera arbetarfamiljer ihop:

Någon riktig stadsplan för området fanns inte och de flesta av husen byggdes av varvsarbetarna själva som lagarbete. Fyra eller åtta personer kunde t ex slå sig samman och uppföra fyramannahus eller åttamannahus som innehöll fyra respektive åtta lägenheter med ett rum och kök. Husen var friliggande träbyggnader i 2–3 våningar med tillhörande uthus i en våning.

Senare kompletterades bebyggelsen med landshövdingehus och andra byggnader:

Åren 1900–05 kompletterades bebyggelsen med åtta landshövdingehus och omkring 1920 när bostadsområdet var helt utbyggt hade det drygt 4 000 invånare. Bebyggelsen bestod av cirka 130 bostadshus, tre skolbyggnader och Aftonstjärnan som var Lindholmens ”Folkets Hus”. Många butiker och småhantverkare fanns i området och här låg också Gahms väskfabrik.

Sannegårdshamnen som stod klar 1914 var en viktig del i miljön. Kajen mot Lindholmen användes för kol och koks. Längre in byggdes ett hamnarbetarkontor 1915, kaféer o s v.

De flesta av dessa nya byggnader låg öster och sydöst om Plåtslagaregatan. men också längs med Ceresgatan. Sannolikt upprättades en stadsplan för stadsdelen efter att Lundby socken blivit en del av Göteborg år 1906.

De äldsta kåkarna i nordvästra Lindholmen tycks ha rivits för att ersättas av nya hus på 1990-talet. Kvar i området fanns länge hamnarbetarkontoret byggt 1913 och Port Arthur som byggdes 1918. Den senare byggnaden brann ner och ersattes av en nybyggd byggnad i samma stil år 2013. Det som står om Port Arthur på den nuvarande pubens hemsida är med andra ord inte sant.  Skumma hamnkvarter var det egentligen inte heller,d et närmaste som vi kommit sånt i Göteborg är snarare Masthugget.

1990-talet

1990-talet

Serienavigation<< SlottsbergetStadsgränsen (Kungssten) >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.