Kvarteret Koggen

Kvarteret Koggen Barlastgatan-Andreegatan-Hälsingegatan-Oskarsgatan. Andreegatan heter idag Oscarsleden och kvarteret har minskats genom utbyggnad av trafikleder. På kartan nedan så heter Andreegatan istället Skeppsbron.

Från början ett kvarter med träkåksbebyggelse efter att masthamnarna fyllts ut. En gata, Vingagatan, tycks ha planerats genom kvarteret men det är lite oklart om den någonsin existerat. Den finns helt klart inte idag.

Amerikahuset byggdes i den västra delen av kvarteret invid Barlastgatan åren 1919-1925 och på 1960-talet revs resten av kåkbebyggelsen för utbyggnad av trafikleden på så sätt att Oskarsgatan fick en förlängning i Masthamnsgatan som blev en gata för den östgående trafiken med anslutning till Stora Badhusgatan vid Rosenlund. Andreegatan fick ta hand om trafiken mot Väster. Amerikahuset och pumpstationen i kvarteret Vessingen hamnade mitt i trafikleden. Förutom Amerikahuset är kvarteret idag en parkeringsplats.

Norra Masthugget 1921
Norra Masthugget 1921
Advertisements

Kommentera