Kvarteret Slupen

Kvarteret Slupen, Nordhemsgatan-Första Långgatan-Järntorget-Andra Långgatan. Det äldsta huset i kvarteret är gatuhuset på Första Långgatan 12 som byggdes 1857. Östra delen av kvarteret (Lindbergska huset) uppfördes 1861–65 och övriga byggnader tillkom 1877–1906. Där kvarteret idag ligger låg tidigare Amijska plantaget som på 1800-talet blev nöjespalatset Vauxhall (låg vid nuvarande Första Långgatan 10). Enligt Göteborgs stads bevarandeprogram är följande byggnader särskilt intressanta:

  • Järntorget 2–4 mfl, Lindbergska huset (kv 9:17 m fl) Byggnadsår: 1861–65. Arkitekt: A Krüger. Komplexet består av fem fastigheter ursprungligen utformade som en sammanhållen byggnad med enhetlig arkitektur. En fasad mot Andra Långgatan är förändrad. Fasaden mot Järntorget har en symmetrisk komposition och dekor i klassicistisk stil. Byggnaderna uppfördes för C G Lindberg, far till den välkände donatorn Charles Felix Lindberg.
  • Första Långgatan 12, (kv 9:2) Byggnadsår: 1857 och 1918. Arkitekt: P J Rapp (1857). Gatuhuset har 2 våningar med välbevarad putsfasad i nyklassicistisk anda och en förhöjd takvåning från 1935. Gårdshuset som tillkom 1918 är i 4 våningar och har en ovanlig utformning med sammanhängande balkonger (loftgångar).
  • Andra Långgatan 7, (kv 9:12) Byggnadsår: 1878. Arkitekt: V Adler. Bostadshuset är i 3 våningar med ovanligt rikt dekorerad putsfasad och brant tak med kupor.
  • Första Långgatan 6–10, (kv 9:3–5) Byggnadsår: 1905–06. Arkitekt: D Stenfelt. Byggnadernas två nedre våningar är klädda med granit och har stora ”skyltfönster”. De övre våningarna har fasader av gult tegel med tidstypisk mönstermurning.

På Andra Långgatan 3 låg ett av Göteborgs tidiga varuhus, American Bazar hette det till en början, senare EPA. Idag ligger där ett porrvaruhus och har så gjort mycket länge.

Masthugget 1921
Masthugget 1921
Advertisements

Kommentera