Rosenlundsverket

Där kraftvärmeverket med namnet Rosenlundsverket ligger idag, kvarteret Elektricitetsverket, byggde Spårvägen en elproduktionsanläggning år 1902. Åren 1907-1908 byggdes en ny kraftstation som eldades med kol. Denna station stod dock endast för en mycket liten del av Göteborgs elbehov. Det mesta kom från Trollhättans vattenkraftverk efter att detta stod klart 1910. Rosenlundsanläggningen var därefter i praktiken ett rent reservkraftverk.

I början av 1950-talet byggdes en ny anläggning vid Rosenlund, ett oljeeldat kraftvärmeverk som också skulle producera fjärrvärme. Det nya fjärrvärmeverket togs i bruk 1954. Under 1960-1970-talet installerades fyra nya hetvattenpannor och verket byggdes på 1980-talet om för att huvudsakligen eldas med naturgas. Naturgaseldningen togs i bruk 1988. På 1980-talet installerades också rökgasrening. Ägare av verket är stadsägda bolaget Göteborg Energi AB.

Rosenlundsverkets produktionskapacitet är idag 662 MW värme och 36 MW el, räknat som avgiven värme- respektive eleffekt. För kraftvärmeproduktion, alltså samtidig el- och värmeproduktion, finns två ångpannor. Tillsammans har ångpannorna en maximal effekt av 87 MW värme och 36 MW el. Med rökgaskondensering ökar värmeeffekten ungefär 15 MW. Ångpannorna är konstruerade för att eldas med naturgas. Från varje ångpanna går separata rökgaskanaler till mynningen på en gemensam skorsten, den mindre av de två skorstenarna på anläggningen.

I Rosenlundsverket finns även fyra hetvattenpannor som enbart används för värmeproduktion. Hetvattenpannorna eldas vid behov för att klara toppbelastningar samt som reserv för baslastproduktion. I en av hetvattenpannorna eldas i första hand naturgas i första hand men även olja kan användas även elda olja. De andra tre pannorna är byggda för oljeeldning.  Dessa pannor avger vardera en maximal värmeeffekt om 140 MW.

Sen 2007 produceras också fjärrkyla vid Rosenlundsverket. Kapaciteten är 15 MW frikyla mot Göta älv, 22 MW absorptionskylmaskiner och 40 MW kompressorkylmaskiner.

Rosenlundsverket

Andra källor: Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.