Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Nacksving Studios

Nacksving Studios ligger i en fastighet på Kungsgatan 5 som via trappuppgången är sammanbyggd med en annan fastighet på Kungshöjd. Det stora studiorummet är en f d kommendantsbostad i det skytte- och fästningsvärn som låg på platsen (Carolus XI Rex) och var en del av Göteborgs tidiga försvarsverk.

Studion byggdes på det tidiga 70-talet av ljudfirman Tal & Ton som huserade i våningen ovanför och stod färdig 1973. Innan dess ska där ha legat en nattklubb vid namn Carolus Rex. Skivbolaget Nacksving flyttade under sent 1970-tal successivt in i lokalerna. 1977 fick de först ett litet utrymme som kallades mixrummet och låg en halv trappa upp från stora studion.

1980 övertogs Nacksving hela Tal & Tons lokaler inklusive studion. 1981 föll dock bolaget ihop och Tommy Rander som varit en ledande person i Nacksving köpte studion. 1987 sålde Rander studion vidare till Urmas Plunt som efter några år sålde den igen till nuvarande ägare.

Kungsgatan 5

Kungsgatan 5 och bakomliggande hus.

Advertisements

Kommentera