Hallska huset

Hallska huset ligger i hörnet Östra Hamngatan/Postgatan, på den västra sidan av Östra Hamngatan i kvarteret Borgaren.

I början av 1700-talet ägdes tomten av kommerserådet Sebastian Tham (1666 – 1729). Kung Fredrik I och drottning Ulrika Eleonora bodde hos honom vid sitt besök i Göteborg 1722. Nästa ägare var Johan Hansson Busck (1690 – 1756) och hans hustru Anna Thalena Gathe (1694 – 1777), syster till Lars Gathenhielm.

1759 brann kvarteret och engelska reformerta församlingen köpte två ödetomter och byggde ett trevånings stenhus, som innehöll kyrksal och bostadslägenheter. Huset som stod färdigt 1762 såldes därefter till tre församlingsmedlemmar, men snart blev John Hall ensam ägare. Gustaf III och utländska högheter gästade honom där. Hall ska också ha inrättat en teater i huset. Resten av kvarteret mot Postgatan upptogs av trädgården till huset.

Hallska huset (Kjellbergska huset) på 1890-talet
Hallska huset (Kjellbergska huset) på 1890-talet. Bild: Carl Sandels

Fungerade från 1762 fram till 1857 som både kyrka, teater och bostad. Länge ägt av familjen Kjellberg och kallas därför också Kjellbergska huset. Var huvudkontor för firma J. A Kjellberg & Söner under många år.

En om- och påbyggnad med två våningar 1928, efter Arvid Fuhres ritningar, förändrade hela huset så att det inte längre går att se att det handlar om ett 1700-talshus.

Hallska huset
Hallska huset idag. Licens: CC-0
Advertisements

2 Replies to “Hallska huset”

  1. Pingback: Ahrenbergska huset | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Kvarteret Borgaren | Det gamla Göteborg

Kommentera