Kvarteret Kristine kyrka

Större delen av kvarteret upptas av Kristine Kyrka (Tyska kyrkan).

Inom kyrkans område fanns även:

  • Tyska skolan, grundad 1625. Ett eget hus för skolan uppfördes 1648 av virket från den första kyrkan, och fick sina privilegier samma år. Även skolan brann ner vid två tillfällen, men återuppbyggdes.
  • Surbrunnen, belägen mellan Kommendantshuset och kyrkogården. Brunnen upptäcktes 1688 av stadsläkaren Abraham Bex, den lockade många besökare men lades igen i mitten av 1700-talet, på grund av risken för smitta från kyrkogården.
  • Statens mynthus, låg norr om kyrkan vid Köpmansgatan. Den 30 juni 1623 fick verket sin myntordning, och 1624 en Myntmästare. Efter 1636 låg myntverket nere i trettio år, men återupptogs 1666.
  • Tyska bodarna, var en rad med salustånd, först tio därefter utökat till tolv, belägna under kyrkans terrass på den södra långsidan ”… såsom Bod för Porcellain, Glas, Jernsaker, Läder, Snus och Tobacks Bod, Sko Bod, Klädstånd, Sockerbagare Bod etc.” De fick inte uthyras till ”Marketenterie eller krögarenäring”. Bodarna ritades av Carl Wilhelm Carlberg och stod klara i maj 1785, då tio bodar auktionerades bort på ett år. Här började flera av stadens köpmän sin kommersiella bana. Bodarna togs bort 1852.

Runt kyrkogården byggde Bengt Bengtsson 1684 en mur av obearbetad sten, som 1723 ersattes med en uppmurad stenmur med tegeltäckning. På ett ställe avbröts muren av en stenportal, uppförd i gotlandssten av stenhuggaren Håkan Gunnarsson 1679.

Vid kanalen stöttades kajen av ett pålverk, vilket förnyades 1691. Framför kyrkan var gatan stenlagd. År 1685 planterades här lindar. Muren och portalen var borta 1732. Istället uppfördes ett järngaller med dubbelgrindar, efter en skiss av löjtnanten Carl Adam Blæsing och skänkt av assessorn i Kungl. Kommerskollegiet Volrath Tham samt köpmannen Eric Nissen.

Generalguvernör Rutger von Ascheberg lät 1685 bygga en port i kyrkogårdsmuren som vette åt rådhusgården i öster. Det aschebergska vapnet utsmyckade portens överdel.

I kvarterets östra del ligger rådhuset.

Tomter i kvarteret, Göteborgs tomtägare

Rote 6, tomt 16, Norfelt, von Ascheberg, van Eyck, Pettersson, Kommendantshuset, Rådhusets utbyggnad
Rote 6, tomt 17, Brun, Schmidt, Hermanni, Margraff, Niehenck, Laymarius, Hacker
Rote 6, tomt 18, Eilking, Sahlgren, Sahlgrenska huset, de la Gardie, Hermelin, Hammarén, Billquist, Almén, Johansson & Carlander

Advertisements

One Reply to “Kvarteret Kristine kyrka”

  1. Pingback: Göteborgs tomtägare | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.