Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Delsjöområdets gårdar och byar – Kålltorp

Kålltorp (Kolletorp) omnämns redan 1496 men det är först i jordeböckerna på 1500-talet som vi får veta hur byn såg ut. Det fanns då två hemman i byn med var sin brukare.

Nr 1. Nedergården 1/2 mantal skatte, tidigare frälse.

Gården låg öster om nuvarande Nedergårdsgatan och var under lång tid en frälsegård bl.a. under Råda säteri. Nedergådren kom att förenas med Övergården under slutet av 1750-talet då Niclas Sahlgren köpte båda gårdarna. Det skedde därefter en del ytterligare handel med delar av gården men från och med att Johan Fredrik Bauer åter skaffat sig fullständig äganderätt till all mark inom Kålltorps by behölls Kålltorp som en samlad enhet. Nedergårdens byggnader användes under 1800-talet åt tjänstefolket på gården. Endast rester av Nedergårdens byggnader återstod för hundra år sedan och idag är den gården utplånad. Endast Nedergårdsgatan minner om denna del av byn. (Lindroth 1927, s. 70-73)

Nr 2. Övergården 1/1 mantal frälse, tidigare skatte intill 1573.

 

Huvudbyggnaden (nuvarande Kålltorps fritidsgård med adressen Virginsgatan 13) finns ännu kvar och lär enligt traditionen vara byggd i början av 1700-talet. (Lindroth 1927, s. 70-73) Detta bygger på en muntlig tradition men vid undersökning av skriftliga källor (kartor, brandförsäkringshandlingar) har jag funnit att byggnaden måste vara minst från 1700-talets mitt.

Detta hus kom att bli manbyggnaden på en betydande gård i Örgryte socken men dess intagor i utmarken var begränsade. Omkring år 1800 uppför man de första torpen men de får inte samma omfattning som t.ex. de under Stora Torp.

Efter det laga skiftet får dock Kålltorps båda gårdar en mycket stor del av Delsjöområdet som sin egen utmark men det sker inte någon expansion med nyodling längre in i utmarken trots att möjligheten fanns.

Under början av 1900-talet köper Göteborg gården och anlägger Sanatoriet Renströmska. Under 1930-talet börjar bygget av den nya stadsdelen Kålltorp. …

Läs mer på Delsöområdets historia.

Kålltorp

Lantmäteristyrelsens arkiv: Örgryte socken Kålltorp nr 1-3. Storskifte år 1780.

Läs mer på Delsöområdets historia.

Advertisements

One Response to Delsjöområdets gårdar och byar – Kålltorp

  1. […] Delsjöområdets gårdar och byar – Kålltorp […]

Kommentera