Bohus Mekaniska Verkstads AB

Del 5 av 10 i serien Verkstadsföretag

I Jakobsdal anlades år 1876 Carlslunds Gjuteri och Maskinverkstad, år 1882 ombildat till Bohus Mekaniska Verkstads AB. År 1900 hade företaget omkring 100 anställda och en försäljning på 400 000 kronor. Vid denna tid var intressenterna i företaget Svante Svensson, A. Chr. Svensson och H.W.P. Wetterström. Under första världskriget inträdde även Sven E. Svensson och H.P. Theodor Alpen som delägare i företaget.

Området längs med Mölndalsån från Carlslund (senare Balders Hage) och Bohus Mekaniska Verkstad i norr till Wilhelmsdal (Lyckholms) till Almedahls Fabriker i söder år 1908.

Företaget som även hade ett järngjuteri tillverkade maskingods av alla slag och blev med tiden främst en tillverkare av tvättmaskiner. Företaget byggde också stålkonstruktionerna i Rosenlundsbron från 1921. Den bron konstruerades öppningsbar. En del av det fackverk som skapades av Bohus Mekaniska 1921 finns som icke-bärande utanverk på den nya bro som byggdes 1998.

1918 sysselsattes ca 250 personer vid Bohus Mekaniska Verkstads AB men under 1920-talet sjönk antalet anställda ner till omkring 130. På 1930-talet var antalet anställda cirka 200.

Verkstaden som blivit allt mer specialiserad på industritvättmaskiner förvärvades av Electrolux år 1944. Tillverkningen lades ner i början av 1950-talet och flyttades till Västervik.

Verkstadsbyggnaderna inköptes 1954 av Saab för tillverkning av växellådor till deras i Trollhättan tillverkade växellådor. Verkstaden expanderade i takt med att Saab:s biltillverkning ökade och nya byggnader uppfördes och inköptes. Bland annat inköptes Mattfabriken Atlas gamla fabrikslokaler år 1970. De användes till en början delvis för Saab:s rymdverksamhet. Som mest hade Saab-fabriken i Göteborg 1 100 anställda under andra halvan av 1980-talet. Därefter minskade antalet anställda och fabriken lades slutligen ner helt år 2011. Byggnaderna köptes då av fastighetsbolaget Platzer.

Idag har Liseberg AB sitt kontor i Saab:s gamla kontorsbyggnad och förråd i de gamla verkstäder som sitter ihop med den. Dessa lokaler var en gång i tiden byggda för  Bohus Mekanisk Verkstads AB och de övertogs av Liseberg redan innan hela Saab-fabriken var nedlagd. De allra äldsta byggnaderna revs dock när Liseberg tog över. Liseberg äger idag också de fastigheter som uppfördes på 1960-talet och 1980-talet. Vid bygget av en av de senare revs byggnaderna som tillhörde mattfabriken Atlas.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962

Serienavigation<< Calvert & CoCarl Larssons Mekaniska Verkstad >>
Advertisements

Kommentera