Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Antonsonska huset

4 roten nr 115, kvarteret Frimuraren, Drottninggatan 34. År 1746 köptes det av handelsmannen Johan Anders Lamberg, som även ägde Drottninggatan 35 mitt emot. Sedan fadern dött 1783 övertogs fastigheten av yngste sonen Carl Lamberg, bror till Peter Lamberg.

Efter branden 1802 uppfördes ett tvåvånings stenhus år 1810. År 1891 förändrades fasaden och första våningen försågs med stora skyltfönster. Efter försäljning år 1916 till AB John Antonsons Boktryckeri kom fastigheten att kallas för Antonsonska huset. Tryckeriet höll till där fram till 1932, då fastigheten övertogs av Svenska Handelsbanken.

Drottninggatan 34 och 36.

Drottninggatan 34 och 36. 1954 innan rivningen. Licens: CC-BY-NC-ND

Det Antonsonska huset revs 1954 och ersattes med ett nytt bankpalats, ritat av Kjell Westin. Byggnaden var i tre våningar, där den första var indragen, så att en arkad bildades över trottoaren och fasaden var klädd med koppar. Denna fastighet revs 1976. Nu ligger Handelsbankens nya hus där och på flera närliggande tomter.

Advertisements

One Response to Antonsonska huset

  1. […] Braun, Hacker, Lamberg, Brun, Sandberg, Kjellberg, Blidberg, Zachrisson, Wesslau, Natt & Dag, Antonsonska huset Rote 5, tomt 18, Schröder, Bratt, Lamberg, Krusell, Gamla Handelsbankshuset Rote 5, tomt 19, […]

Kommentera