En guide till Göteborgs stadsdelar – Björkekärr

Det område där Björkekärr idag ligger var från början utmarker till Fräntorp, Torpa by, Vidkärr och Kålltorp. Senare tillhörde det Fräntorp. Det inkorporerades med Göteborgs stad 1922 i likhet med alla kvarvarande delar av Örgryte socken.

Den första stadsplanen för Björkekärr utformades 1948 men den kom inte att användas. Den första planen omfattade inte områden öster om nuvarande Smörslottsgatan eller det område där Östra Sjukhuset numera ligger.

Kring Rosendalsgatan i västra Björkekärr utformades och byggdes ett egnahemsområde av Göteborgs Stads Egnahemsbyrå åren 1952-57 och Tage William-Olsson m.fl. stod för stadsplanen.

Därefter byggdes området kring Stabbetorget som stod klart 1954.  Observera att Wikipedias information om namngivningen i Björkekärr är felaktigt. Säfveåns AB har aldrig någonsin haft någon verksamhet i Björkekärr.

Åren 1954-58 byggdes området kring Trätorget (Träringen och Lådämnesgatan) med lamellhus i park enligt en stadsplan av K. Jonsson som utformades 1954-55. Husen kring Lådämnesgatan som byggdes 1954 ritades av R. Dahlberg, R. Hall, N. Hansson och P.O. Klang. Trots att flera arkitekter va inblandade ser husen i stort sett exakt likadana ut. Husen vid Trätorget och på Träringen utformades av HSB:s arkitektkontor och byggdes 1953-57. Göteborgs Stads Egnahemsbyrå stod för ett radhusområde vi Sörensens gata som började byggas 1956 och ritades av H. Hultén.

När området kring Trätorget stod klart påbörjade byggande öster om Smörslottsgatan. Detta område kallades då Robertshöjd, men idag så används detta namn i stort sett uteslutande om radhus och villabebyggelsen som så att säga ligger på baksidan av Björkekärr ner mot Sävedalen i Partille kommun. Robertshöjd bebyggdes med lamellhus i park, däribland två mycket långa halvcirkelhus.  På 1960-talet bebyggdes det sista kvarteret, Mandolinen, med stora miljonprogramshus i park. I samband med detta revs Fräntorps koloniområde.

Radhusområdet i Robertshöjd planerades av Göteborgs Stads Bostadsbolag med start 1958 och för ritningarna stod arkitekterna Arne Nygård och Poul Hultberg. Byggandet började 1960 och de första husen i det som uppfattas som Robertshöjd var klara sommaren 1961. Fastighetsnämnden upplät tomterna med tomträtt i 20 år och avtalen har sedan dess omförhandlats 1981 och 2001. Ett fåtal tomter har under åren friköpts.

I norra delen av Björkekärr byggdes åren 1968-78 Östra Sjukhuset med kvinnoklinik, infektionsklinik, barnklinik och centralklinik. Östra sjukhuset invigdes den 4 januari 1978. Under 2006 färdigställdes Östra Sjukhusets psykiatriska klinik som ligger intill kvinnokliniken och infektionskliniken.

Idag har det byggts, byggs och planeras det ytterligare bebyggelse vilket innebär förtätning i Björkekärr.

Dagens Björkekärr är ett eget primärområde som förutom det egentliga Björkekärr och Robertshöjd också omfattar Torpakolonin som egentligen ligger i Torpa,  Studiegångens studenthem som egentligen heter Rosendal och som ligger i ett område som tidigare tillhörde Kålltorp (men som alla uppfattar som en del av Björkekärr) och större delen Delsjöområdet med Härlanda tjärn, Skatås, Brudaremossen, Lilla Delsjön och de östra delarna av Stora Delsjön. Rosendal byggdes 1972.

Advertisements

One Reply to “En guide till Göteborgs stadsdelar – Björkekärr”

  1. Pingback: Göteborgs stad, inkorporeringar | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.