Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Carl Brändström

Carl Erik Brändström (1773-1814), grosshandlare och redare i Göteborg. Son till gävleköpmannen Peter Brändström (1735-1809, född Mogren) och Anna Elisabeth Schröder (1732-1786).

Gift med Johanna Wilhelmina Bratt (1780-1847) från Uddevallasläkten Bratt. De hade bland annat sonen Pehr Brändström (1803-1874) som blev generaldirektör.

Fadern var en av Gävles största grosshandlare, redare och järnexportörer i firma P. Brändström & Co. Brodern Johan Simon Brändström var delägare i firman Brandström & Kusel i Hull, en av de större järnimportörerna där. Carl Brändström var för sin del en större redare i Göteborg i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Han var också delägare i firman Elias Backman & Co som hade Elias Backman, bror till Pehr Backman, som huvudägare.

Advertisements

3 Responses to Carl Brändström

  1. […] Andersson & Wohlfahrt, Laur. Tarras, Wetterling & Son, Bernh. Wohlfahrt, Ekman & Co, C.E. Brändström, Malm & Son, D. Carnegie & Co, J.G. Ekmans Enka & Son, A.P.Oterdahl & Son, Low […]

  2. […] & Leffler Rote 4, tomt 26, Bånge, Jordan, Spalding, Kraupner (Graupner) Kock, Pettersson, Brändström Rote 4, tomt 27, Kraupner, Sandberg, Tham, Sillander, Lamberg, von Öltken, Hall, Bahrman, Bann […]

Kommentera