Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Petter Pettersson

Petter Pettersson eller lika ofta Peter Pettersson eller Peter Peterson var kapten i Ostindiska kompaniet. Han är så vitt det är känt inte släkt med den familj Pettersson som var borgmästare och superkargörer. Han var gift med Anna Christina Järpe som år 1762 gifte om sig med Jacob Gustaf Ullman. Petter Pettersson och Anna Christina Järpe hade sonen Peter Peterson.

Han ska enligt en del uppgifter ha varit kapten i Ostindiska kompaniet. Som kapten går han dock inte att finna i den dokumentation och de skrifter som finns om Ostindiska kompaniet. Han ska ha dött 1759 när sonen var 9 år gammal.

Därför kan han inte vara identisk med den Petter Pettersson finns upptagen i rullan för ostindiefararen Finland 1769. Han var styrman på skeppet Finlands tredje resa 1769-71 och föddes 1732.  Detta kan inte heller röra sig om sonen utan det handlar om någon som inte alls släkt.

Andra källor: John Murray, GD Kennedy 1850-1916, 2016

Advertisements

One Response to Petter Pettersson

  1. […] handlande och kommerseråd, född 1750 och död 1827-02-09 föddes i Göteborg som son till Petter Pettersson och Anna Christina Järpe. Han var gift med Maria Charlotta Hofving och de hade dottern Sophia […]

Kommentera