Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

J.F. Strömberg

Johan Ferdinand Strömberg föddes 1825-12-24 i Majorna (Karl Johans församling) utanför Göteborg och dog i samma stadsdel, som då var en del av Göteborg, 1894-10-19. Han var son till Karl Johan Strömberg och Kristina Forsberg.

I sitt första äktenskap gift med Sofia Katarina von Matérn (1824-1868), dotter till Emanuel von Matérn och Ingeborg Catharina Thomée. I andra äktenskapet var han gift med Jenny Konstantia Höglund (1845-1913), dotter till Carl Fredrik Höglund och Johanna Henrietta Svenonius.

Efter sjöpraktik fick han burskap som sjökapten  i Göteborg 1850. Han arbetade som sjöbefäl 1850-60 och därefter som handlande och skeppsredare. Han var VD i Rederi AB Örnen  1861-88. Ledamot av styrelsen för Navigationsskolan1890-92

Ledamot av kommunfullmäktige i Karl Johans församling 1863-67 och från 1868 ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg som en av representanterna för det nyinkorporerade Majorna. Som stadsfullmäktig i Göteborg hade han en lång rad förtroendeuppdrag i olika styrelser, kommittéer och  beredningar.

Advertisements

One Response to J.F. Strömberg

  1. […] Carl Fredrik Höglund, sjökapten, född 11 april 1792, död 16 juni 1867. I sitt första äktenskap gift med Maria Cathrina Svenonius med vilken han hade minst tre barn som överlevde till vuxen ålder, sönerna Christian Fredrik Höglund (1824-1875) och Carl August Höglund (född 1829) och dottern Lina Höglund (1826-1915). I sitt andra äktenskap var han gift med, Johanna Henrietta Svenonius, en syster till den första frun. Med henne hade han minst två barn, Alfred Höglund (1840-1890) och Jenny Konstantia Höglund (1845-1913), gift med redaren J.F. Strömberg. […]

Kommentera