Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Axel Dahlström

Axel Dahlström

Axel Dahlström

Axel Dahlström, född 20 september 1880 i Brastad, död 15 november 1947 i Göteborg, var en svensk politiker och kommunal tjänsteman. Son till stenhuggare Anders Karlsson och Olena Maria Dahlström, född Mattsdotter. Han gifte sig 9 oktober 1903 med Alma Kvick (1884-1959), dotter till stenhuggare Anders Andersson Kvick och Kristina Persdotter.

Dahlström var stenhuggare, först i hemkommunen och därefter i Lysekil 1902-13 där han också tillhörde stadens stadsfullmäktige 1911-13. Han var expeditör för Göteborgs arbetarekommun 1913-33 samt överförmyndare i Göteborg 1928-47.

Dahlström var ledamot av styrelsen för Tryckeri AB Framåt i Göteborg 1917-43, varav som ordförande 1930-43, för Bergslagernas Järnvägs AB 1923-47, varav som ordförande 1938-47, ordförande i styrelsen för Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle 1938-47 och i styrelsen för Västergötland Göteborgs Järnvägs AB, ledamot av styrelsen för Riksbankens avdelningskontor i Göteborg 1932-47, varav som ordförande 1934-47 och av styrelsen för Rederi AB Göteborg-Frederikshavn-Linjen.

Han var ledamot av direktionen för Södra Sveriges Statsarbeten 1921-23 och av järnvägsrådet 1936-47, ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 15 november 1915-1947, varav som 2:e vice ordförande 1927-47, av nykterhetsnämnden 1916-19, av drätselkammarens l:a avdelning 1918-47, varav som ordförande 1926-47, av fattigvårdsstyrelsen 1919-43, varav som vice ordförande 1919-31 och ordförande 1932-43, samt ordförande i nämnden för den inre fattigvården 1919-43, av styrelsen för Göteborgs Welanderhem 1919-30, varav som vice ordförande 1925-30, av arbetslöshetskommittén 1921-26, ordförande i styrelsen för Dalheimers donation 1928-47, av stadskollegiet 1932-47, varav som ordförande 1934-47 samt ordförande i civilförsvarsnämnden 1944-47. Utöver detta hade han genom åren en stor mängd kommunala uppdrag i beredningar, utredningar, stiftelser med mera

Dahlström var ledamot av styrelsen för Svenska stadsförbundet 1927-47, varav som vice ordförande 1931-46 och ordförande under åtta månader 1946-47. Han var ledamot av styrelsen för Svenska stenarbetareförbundet 1902-05, ledamot av styrelsen för Göteborgs fackliga centralorganisation 1914-30, ledamot av styrelsen och kassaförvaltare i Bohusläns socialdemokratiska partidistrikt 1905-13, ledamot av styrelsen för Sveriges socialdemokratiska arbetarparti 1920-32.

Axel Dahlströms Torg i Göteborg är uppkallat efter honom.

Texten i huvudsak från Wikipedia.

Advertisements

One Response to Axel Dahlström

  1. […] byggdes 1953-1955 och fick sitt namn 1950 efter Axel Dahlström, ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige från 1915 och stadsfullmäktiges andre vice ordförande i […]

Kommentera