Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Axel Dahlströms torg

Axel Dahlströms Torg ligger i stadsdelen Högsbo i södra Göteborg. Torget utmärker sig med ett höghus på 15 våningar som stod klart 1956, samt ett väggkonstverk på medborgarhuset i form av en marmorintarsia av Endre Nemes.

Torget byggdes 1953-1955 och fick sitt namn 1950 efter Axel Dahlström, ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige från 1915 och stadsfullmäktiges andre vice ordförande i Göteborg 1927-46. Den tidstypiska bebyggelsen runt torget är ritad av arkitekterna Sven Brolid och Jan Wallinder. Torget planerades som ett stadsdelscentrum, ett så kallat ”C-torg”, vilket skulle utgöra ett socialt, kulturellt och kommersiellt centrum för ett befolkningsunderlag på cirka 9 000 personer.

Väggkonstverket består av ett sextiotal marmorsorter och invigdes i april 1955. Det hade då tagit stenarbetarna 7 500 timmar att utföra. Måtten är 9,30 x 8,40 meter.

På torget står verket ”Ur väggen” av Yvonne T. Larsson, som invigdes våren 2009, inspirerat av Endre Nemes ovan nämnda vägg.

Advertisements

Kommentera