Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Martin Sandberg

Martin Sandberg föddes cirka 1717 som son till Gabriel Sandberg och Sara Martens. Gift med Brita Maria Camitz. De fick 4 barn som samtliga dog i späd ålder.

Han fick burskap i Göteborg 16.12.1740, blev bisittare i handelssocieteten 1743, föreståndare för hospitalet efter brodern Niclas 1752 och riksdagsman 1755, också det uppdraget efterträdde han sin bror. Avgick 1758 som hospitalsföreståndare

Vid sin död ägde han ett bostadshus vid Östra Hamnen, hus och gård på Kungsgatan gentemot domkyrkan där hans klädesfabrik låg, värt 7 000 d smt, hus och gårdar på samma gata vid stadsvallen i kvarteret Kronobagaren, 3 500 d smt samt en klädesstamp och en liten mjölkvarn i Mölndal. 1 800 d smt. Husen i kvarteret Kronobagaren köptes av superkargören Jacob Hahr år 1765.

Husen och gårdarna invid stadsvallen erhöll Sandberg genom äktenskapet med Brita Maria Camitz, född 1712, änka efter Hans Larsson Liedgren. Brita Maria Camitz gifte sig tredje gången 1672 med brukspatronen och bergmästaren Gustaf Lundstedt. f 1710, död 1766.

Advertisements

5 Responses to Martin Sandberg

  1. […] 2, tomt 1, Bånge, Tallberg, Warlund, Sandberg Rote 2, tomt 2, Backman, Nordman Rote 2, tomt 3, Borgström Rote 2, tomt 4, Svensson, Hultman, […]

  2. […] Jordan, Spalding, Kraupner (Graupner) Kock, Pettersson, Brändström Rote 4, tomt 27, Kraupner, Sandberg, Tham, Sillander, Lamberg, von Öltken, Hall, Bahrman, Bann (Band, Bahn), Sundelius, Cederbourg […]

  3. […] 4, tomt 116, Herwegh, Kåhre, Åkerman, Roos, Dickson, Heyman Rote 4, tomt 117, Ström, Sahlgren, Sandberg, Kåhre, Bronander, Jansson, Rhedin Rote 4, tomt 118, Wohlfahrt, Spång, Lembke (Lemke), Sjöberg, […]

  4. […] 6, tomt 13, Hansson, Lander, Pettersson, Ljunggren, Tengblad Rote 6, tomt 14, Stidden, Liedgren, Sandberg, Hahr, Tham, Wijkman, Bergström Rote 6, tomt 15, Wernle, Funke, Liedgren, Rambeau, Sandberg, […]

Kommentera