Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Kvarteret Idogheten

  1. […] Otto Gammelin ägde 1807 såväl nummer tomt nr 4 som nummer 5 i rote 1 i det nuvarande kvarteret Idogheten. Han lät uppbjuda båda tomterna till försäljning 14.4.1806. Dessa uppbud var i själva verket […]

  2. […] Hamngatan-Södra Larmgatan Larmtrumman, Västra Hamngatan-Vallgatan-Korsgatan-Södra Larmgatan Idogheten, Korsgatan-Vallgatan-Kungsportsplatsen-Södra […]

Kommentera