Åkermanska / Blidbergska huset

Åkermanska huset eller som det också kallas, Blidbergska huset, är ett kontorshus med affärslokaler. Huset ligger vid Södra Hamngatan 25, Korsgatan 2–6 och Drottninggatan 24 i stadsdelen Inom Vallgraven i centrala Göteborg. Den 8 december 1986 blev huset byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen.

I slutet av 1600-talet låg ett av stadens fåtaliga stenhus på tomten. Det köptes i november 1691 av generalguvernören Johan Benedict von Schönleben. I augusti 1706 köptes huset av staden och var kommendantbostad fram till den stora branden 1721. Handelsmannen Gustaf Cahman lät bygga ett stort tvåvåningshus i trä, som stod färdigt 1745. Hans förfäder hade varit orgelbyggare i tre generationer och fadern hade 1734 byggt domkyrkoorgeln. Vid eldsvådan 1802 brann huset ner.

Landskamrer Fredrik Magnus Åkerman (1754–1830) köpte 1804 fastigheten, som hade sin gård mot Drottninggatan. Han lät därefter bygga det nuvarande trevåningshuset. Huset hade ursprungligen en bred mittportal med kolonner och fritrappa samt två nedgångar till 1600-talskällaren.

Byggnaderna på dessa ursprungligen fyra sammanbyggda fastigheterna tillhör de få kvarvarande av den enhetliga empirebebyggelsen, som efter bränderna 1802 och 1804 tillkom längs Stora Hamnkanalens södra sida. De byggdes 1803–09 efter ritningar av den danske arkitekten Michael Bälkow (1772–1839). Byggnaderna är uppförda av tegel i tre våningar, putsade och avfärgade i grått och vitt. Taken är täckta delvis med plåt och delvis med tegel.

I huset på Södra Hamngatan 25 öppnades 1830 det som senare blev Gumperts bokhandel. År 1847 utbröt det upplopp som går under namnet ”det stora tullkriget”. Upploppet utlöstes av ett beslag som gjordes hos tulldistriktchefen Wilhelm Karström som bodde i huset. Demonstranterna drog härjande fram i staden och krossade 1 600 fönsterrutor. Huset fick alla fönster krossade och väggarna nedsmetade.

Södra Hamngatan / Korsgatan

Södra Hamngatan / Korsgatan

Handelsmannen Peter Blidberg köpte huset är 1833 och använde bottenvåningen som lokal för klädbutiken Blidberg & Strindberg från 1857.

Huset vid Korsgatan 4 byggdes 1891 på till nuvarande höjd. År 1897 gjordes en ombyggnad med fasadförändringar då bland annat skyltfönster i form av burspråk tillkom på andra våningen mot Södra Hamngatan. Arkitekt för ombyggnaden var Hjalmar Cornilsen.

Ahlströms konditori flyttade in i byggnaden år 1901 och ligger där än.

1906 och på 1940-talet gjorde fler förändringar bland annat genom att ta upp större butiksfönster i bottenvåningen.

År 1918 övertogs huset av AB Industribanken och därefter har en rad förändringar skett för olika kontor och butiker.

Drottninggatan 24 - Korsgatan 6

Drottninggatan 24 – Korsgatan 6, Göteborg. Foto från år 1959. Fotograf Stig Sjöstedt. Göteborgs stadsmuseums bildsamling.

Wasséns Läderaffär etablerades 1868 i en lokal på Vallgatan 39. Efter nära 100 år flyttade den 1967 till hörnhuset vid Korsgatan 6 och Drottninggatan 24

I hörnet av huset mot Korsgatan/Södra Hamngatan låg åren 1972-84 antikvariatet Samlaren där system verkade sakans totalt, böckerna låg i drivor och högaren. Besökare fick manövrera med försiktighet i gångarna mellan drivorna, högarna och hyllorna:

Göteborg har genom åren haft ett antal remarkabla antikvariat. Ett som många äldre göteborgare kommer ihåg med närmast skräckblandad förtjusning var ”Samlaren. Antikvariat och konsthandel”, som startades av Svante Grauers redan 1939 i en lokal på Kungsgatan 56 (nästan framme vid Fredsgatan). 1972 flyttade det till hörnet av Korsgatan och Södra hamngatan, för att sedan på hösten 1984 på grund av hyreshöjning tvingas stänga. Under ytterligare några år drevs antikvariat i samma namn i en källarlokal högt upp på Erik Dahlbergsgatan (nr 22).

[…]

De första åren levde nog affären upp till sin målsättning att syssla med försäljning av både böcker och konst, men efterhand trängde boktravarna ut konsten. Så länge antikvariatet höll till i lokalen på Kungsgatan kunde befintliga bokhyllor hjälpligt härbärgera böckerna, men efter flytten till Södra hamngatan blev det nödvändigt att också ta all befintlig golvyta i anspråk. Till slut växte sig boktravarna manshöga och vajade som mogen råg när man gick förbi. Den besökande trängdes mellan de staplade böckerna och här och var gick man i en mjuk sörja av söndertrampade volymer. Det var omöjligt att två kunder möttes, endast en kunde leta i högarna åt gången – och längst in i det kaotiska myllret satt en liten gråhårig, försynt och vänlig man, prydligt klädd i kostym och slips, som lugnt förklarade att han nog var innehavare av Sveriges slarvigaste antikvariat.

Vid den senaste ombyggnaden 1985 togs burspråken bort och nya spröjsade fönster med ursprunglig karaktär sattes in i huset mot Södra Hamngatan. Samtidigt inreddes vinden, taket höjdes mot gården och nya takkupor byggdes.

Delar av texten från Wikipedia.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

  1. Pingback: Kvarteret Frimuraren | Det gamla Göteborg