Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Firma B.E. Dahlgren

Del 15 av 21 i serien 1800-talets handelshus

1836 etablerade Bengt Erland Dahlgren en egen firma som i först hand kom att bli en kommissionär för det stora Uddeholmsbolaget, i praktiken närmast en speditionsfirma som arbetade på uppdrag av Uddeholm.

Kring 1850 var firman en av de största järnexportörerna i Göteborg. 1857 förlorades dock kontraktet med Uddeholm som istället övertogs av L.G. Bratt & Co. Firman betydelse so järnexportör minskade därefter rejält. Dessutom exporterade firman en del trävaror och firman hade ett trävaruupplag vid Vädersågen i Majorna.

Firman nedlades när Bengt Erland Dahlgren dog 1876.

Serienavigation<< Sven Renström & CoEkman & Co >>
Advertisements

2 Responses to Firma B.E. Dahlgren

  1. […] som handelsbetjänt hos handlandena A.J. Hult, J.E. Geijer och J.F. von Proschwitz åren 1827-35. Startade år 1836 en egen handelsfirma efter att han fått burskap som […]

Kommentera