Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Larsson, Seaton & Co

Larsson, Seaton & Co AB grundades 1874 av Arthur Seaton och O.F. Larsson. Efter de två grundarnas död tog sönerna George Seaton och Sigurd Larsson över företaget.

Vid sammanflödet Gullbergsån (Mölndalsån) och Säveån.

Företagets lokaler vid sammanflödet Gullbergsån (Mölndalsån) och Säveån. Licens: CC-by-NC-ND

Efter att under 1800-talets sista årtionden framför allt sysslat med trävaruexport, bl.a. som intressent i AB Strömman & Larsson, kom företaget under Sigurd Larssons ledning att i början av 1900-talet huvudsakligen bedriva handel med järn- och stålvaror samt byggnadsmaterial.

Larsson, Seaton & Co inträdde under världskrigsåren såsom huvuddelägare i Göteborgs Murbruks- & Betong AB och gjorde flera andra industriengagemang. Efter att dessa engagemang sålts efter påfrestningarna i början av 1920-talet och sviterna efter depressionen övervunnits, utvecklades Larsson, Seaton & Co till ett av de stora handelshusen i Göteborg för järn och stål. 1948 köptes företaget av Förvaltnings AB Ratos som också ägde järngrossisten Söderberg & Haak. Idag är företaget en del av AB Tibnor som bildades 1976 genom en fusion av Söderberg & Haak, Larsson, Seaton & Co samt Odelberg & Olsson.

Källa: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Advertisements

3 Responses to Larsson, Seaton & Co

  1. […] faderns död år 1912 övertog George Seaton dennes ägande i olika företag som Larsson, Seaton & Co AB och AB Strömman & […]

  2. […] i samband med detta och istället inträdde Arthur Seaton som delägare. Senare blev också Larsson, Seaton & Co AB delägare i snickeriföretaget. Ganska snart hade företaget 200 […]

  3. […] Larsson, Seaton & Co AB år 1874 tillsammans med bl.a. Arthur Seaton. Också delägare id enan firma intill sin död då […]

Kommentera