Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Henrik Wagenfelt

Henrik Wagenfelt,  döpt 1689-03-21 i Kristine församl. i Göteborg. Han var son till tulljaktkaptenen Henrik Wagenfelt (1642-1719) och Hillika von Ackern (1651-1711). Gift 1721-02-28 i Stockholm med Johanna Lagermarck, född 1697-07-19, död 1761-04-09 i Stockholm, dotter av kammarrådet Johan Wassenius, adlad Lagermarck, och Margareta Snack.

Arklimästare vid amiralitetet i Göteborg år 1703. I utländsk örlogstjänst 1704-10. Underlöjtnant 1710-05-02 och överlöjtnant 1716-07-19. Dansk krigsfånge 1711-14. Skeppskapten 1717-02-21. Adlad 1719-11-10 tillsammans med sin bror Gustaf Andreas Wagenfelt (1690-1724). Kommendörs karaktär 1720-02-19. På fregatten Halmstad 1714 och på Halland 1720. Var befäl på Halmstad under försvaret av Göteborg vid Tordenskiolds anfall den 2-3 maj 1717.

Andre uppsyningsman vid örlogsbyggnaden i Stockholm 1733-04-05. Kommendör 1736-12-23. Var 1738 chef på skeppet Sverige som förliste vid Cadiz under resa till Turkiet. Skeppet och dess last var avsett att utgöra Sveriges betalning av Karl XII:s skulder.

Schoutbynacht 1746-09-09. Vice amiral s. d. RSO 1748-09-26. Död s. å. 23/10 i Karlskrona.

Advertisements

One Response to Henrik Wagenfelt

  1. […] Tordenskiolds anfall mot Göteborg den 2-3 maj 1717 låg Halmstad utan bemanning på Nya Varvet. Henrik Wagenfelt tog befälet ombord och fregatten bemannades på plats med soldater. Från den position där […]

Kommentera