Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Halmstad (fregatt)

46 kanoners fregatt som år 1717 var utlånad till Lars Gathenhielm. Vid Tordenskiolds anfall mot Göteborg den 2-3 maj 1717 låg Halmstad utan bemanning på Nya Varvet. Henrik Wagenfelt tog befälet ombord och fregatten bemannades på plats med soldater. Från den position där fregatten låg kunde den skjuta mot fartyg som passerade på älven utanför:

Arvprins Fredrik av Hessen, senare kung Fredrik I, befann sig i Göteborg och tog nu aktiv del i försvaret. De två fregatter, Halmstad (46 kanoner) och Fredricus (36), som tidigare lånats ut till Gathenhielm ställdes på order av prins Fredrik under Strömstiernas befäl. Fredricus befann sig fullt rustad med besättning på 172 man till ankars utanför Nya Älvsborg, på väg ut på kaperi men hindrad av motvind. Den erfarne kaparkaptenen Nils Nilsson fick order att med sitt fartyg i stället delta i spärren över Göta älv. Fregatten Halmstad under befäl av kapten Henrik Wagenfelt var rustad, men inte bemannad, och var ”så förlagd inuti skeppshamnen, att den kunde beskjuta inloppet”. Manskap och befäl strömmade till från Nya Varvet. Halmstad och de övriga fartygen bemannades så gott det gick, och fyra fartyg lades i en spärrlinje tvärs över älven. Till skydd mot äntring lade man ut bomstängsel framför fartygen, samt riggade ut balkar från fartygssidorna. Bakom sänkverket på Nya Varvet förankrades också galären Wrede.

Två år senare var Fredrik ett av de skepp som svenskarna själva sänkte vid danskarnas anfall på Marstrand:

Samtidigt som de landsatta soldaterna stormade in fortsatte sluparna mot fartygen i hamnen. Eftersom de underbemannade besättningarna inte skulle klara den följande närstriden, samtidigt som reträttvägen mot fästningen var på väg att stängas, sköt fartygen några sista bredsidor. Därefter genomfördes de förberedda åtgärderna för att sänka fartygen, och grundskott sköts genom bordläggningen.

De flesta av fartygsbesättningarna lyckades ta sig tillbaka till fästningen. De fartyg som sänktes i hamnen var fregatterna Halmstad,Stettin och Kalmar, alla bestyckade med 40 kanoner, samt Fredricus (36) och Charlotta(30). Dessutom galärerna Stå Bra och Greve Mörner med 9 kanoner vardera, jakten Diana(4) och två brännare. Tordenskjolds soldater lyckades hindra sänkningen av fregatternaVarberg (40 kanoner) och William Galley(14), galären Prins Fredrik av Hessen (9) och skottpråmen Ge På (18). William Galley var troligen ett erövrat engelskt fartyg, eller möjligen ett kaparfartyg

Advertisements

2 Responses to Halmstad (fregatt)

  1. […] med sin bror Gustaf Andreas Wagenfelt (1690-1724). Kommendörs karaktär 1720-02-19. På fregatten Halmstad 1714 och på Halland 1720. Var befäl på Halmstad under försvaret av Göteborg vid Tordenskiolds […]

  2. […] Halmstad, 1717 Havfrun, 1714- Hjorten, 1710- Hector, 1715- Hjälparen, 1718- Hoffnung, 1714 Hoffnung (galliot), 1714- Hoppet (fregatt), 1711- Hoppet (pinass), 1715-1716 Hoppet (eschaloupe), 1717- Hornbjässen, 1716-1721 Håckebåten Höken (brigantin), 1711- […]

Kommentera