Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Shierman (Schierman)

Daniel Shierman, alternativt Schierman, var kapten i Ostindiska Kompaniet. Han var gift med Eleonora Westphal. De hade minst tre barn, sönerna. J.A. Shierman och Fredrik Adolph Shierman (1756-). Den senare var styrman och kapten i Ostindiska Kompaniet och den förstnämnde var också kapten, bland annat på ett fartyg som seglade till Ostindien utan att vara ett av Ostindiskas skepp. Dottern Eleonora Shierman (1751-74) var gift med Per Hultgren (1748-1811, adlad von Seth)

Han var kapten på ostindiefararen Götha Leijons resa 1750-52, Prins Friederic Adolph 1753-55 och resan 1761 på samma skepp som slutade med förlisning i Sydkinesiska sjön. Vidare på Prinsessan Sophia Albertina 1758-59 och Riksens Ständer 1763-64.

Sonen Fredrik Adolph Shierman var bland annat styrman på Gustaf III 1791-92, kapten på Gustaf Adolph 1797-1800 (såldes i England på hemresan) och på Drottningen 1803 (förliste på utresan).

Advertisements

One Response to Shierman (Schierman)

  1. […] Friedrich Adolph Shierman Superkargörer: Olof Hanqvist, Israel […]

Kommentera