Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Christopher Henric Braad

  1. […] Christopher Hinric Braad (1728–81) är den relativt okände skeppskrivaren vid Ostindiska kompaniet som gjorde karriär genom att lämna in ett par utsökt genomarbetade reseskildringar till kompaniets ledning efter sina resor till Kina och Indien vid mitten av 1700-talet. […]

  2. […] Baltzar Grubb Superkargörer: David Sandberg, Chr. Hinr. Braad, Magnus Borgman, H. W. Hahr, B. Fr. […]

  3. […] Resan skildrad av C.H. Braad. […]

Kommentera