Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse bildades genom en donation på 300 000 kronor av grosshandlaren Knut J:son Mark den 17 april 1917. ”Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att lösa bostadsfrågan och/eller till andra sociala stödåtgärder för personer vilka är i behov av sådan hjälp”.

Stiftelsens styrelse har beslutat att inte dela ut bidrag till enskilda behövande personer utan enbart till organisationer som stödjer stiftelsens ändamål.

Stiftelsens förmögenhet på nästan 60 miljoner kronor (2014) förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser men majoriteten av styrelsemedlemmarna utses av Göteborgs stad. Familjen Mark är också representerad i styrelsen.

Advertisements

One Response to Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse

  1. […] < Föregående post | Nästa post > […]

Kommentera