Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

6 Responses to Knut J:son Mark

  1. […] och Knut J:son Marks stiftelse bildades genom en donation på 300 000 kronor av grosshandlaren Knut J:son Mark den 17 april 1917. ”Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att lösa […]

  2. […] grundad genom en donation av Knut J:son Mark till förmån för Göteborgs Universitet med följande […]

  3. […] mark har genom donationer skapat stiftelser till förmån för Röhsska museet. De fyra är Knut J:son Mark och hans tre söner Jan K:son Mark, Knut K:son Mark och Peter K:son […]

  4. […] Knut J:son Marks fond för Sverige i utlandet grundades genom en donation av Knut J:son Mark. Ändamål för stiftelsen är att den disponibla avkastningen skall användas på bästa sätt […]

  5. […] Carlander var VD till 1920 då han efterträddes av Knut J:son Mark. Fram till 1930 var Knut J:son Mark och Axel Carlander de enda styrelsemedlemmarna i företaget men då utvidgades styrelsen med Ragnar […]

Kommentera