Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Carl Erik Heyman

Carl Erik Heyman och Oswald Westerberg

Carl Erik Heyman och Oswald Westerberg

Carl Erik Heyman (1875—1937) var son till Alfred Heyman och Alice Moss. Han var gift med Mascha Tauson (1888-??).

Blev 1905 delägare i familjefirman H. J. Heyman & Co som han och fadern ägde tillsammans tills fadern dog 1918. Därefter var Carl Erik Heyman ensam ägare samt efter dess ombildning till AB var VD där 1930—34.

Advertisements

One Response to Carl Erik Heyman

  1. […] Heyman med Alice Moss (1853–1916). De fick sju barn tillsammans; Harald Heyman (1873–1947), Carl Erik Heyman (1875–1937), Walter Heyman (f.1876), Edvard Heyman (1877-1910), Kurt Heyman (1880-1951), Sixten […]

Kommentera