Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Herbert Metcalfe

Herbert MetcalfeHerbert Metcalfe, föddes1875, dog 1930. Gift med Elin Ewerlöf i hennes andra äktenskap. Hon var gift med Sven Steen i sitt första äktenskap.

Efter avslutade skolstudier och merkantil utbildning på rederikontor i England och på kontinenten kom han 1900 till Aug. Leffler & Son i Göteborg, etablerade 1901 tillsammans med David Blidberg firman Blidberg, Metcalfe & Co, verkställande direktör i rederiaktiebolaget Svenska Lloyd från 1912.

Donerade år 1920 2,000  pund sterling till svenska handelskammaren i London. Ledamot av styrelsen för Sveriges redareförening, engelska Lloyds svenska kommitté, Sveriges assuransförening.

Han köpte Ulvhults säteri norr om Hjo år 1916. Han lät bygga gården med en gång. Ombyggnaden stod klar 1921. Strax efter detta tvingades han dock sälja godset då han kommit på ekonomiskt obestånd. Idag är Ulvhult en stor mjölkgårdÄven sitt stora hus i Göteborg tvingades han sälja, det ritades av Arvid Bjerke och byggdes för Metcalfe 1916. 1922 köptes detta hus av Dan Broström. Idag återfinns Royal Bachelor’s Club i huset.

Advertisements

3 Responses to Herbert Metcalfe

  1. […] Peterson och Fredrique Svahn. Gift med Elin Ewerlöf i hennes första äktenskap. Hon var gift med Herbert Metcalfe i sitt andra […]

  2. […] Skyttegatan 1 som ritades av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Svensson. Uppfördes 1916 för redaren Herbert Metcalfe som dock kom på obestånd och fick sälja. 1922 köptes huset av Dan Broström och hans fru […]

  3. […] från 1916 av Knut J:son Mark, Ernst Krüger (Sv. Lloyd), Gunnar Carlsson (Transatlantic), Herbert Metcalfe och Dan […]

Kommentera