Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Axel C Carlander

  1. […] bolagsstämman i SKF den 16 februari 1907 på Gamlestadens Fabriker AB beslöt Axel Carlander och Knut J:son Mark, att skjuta till nödvändigt kapital för dotterbolaget. Sven Wingquist […]

  2. […] Sven Wingquist och Erik Wingquist. I styrelsen för det nya företaget ingick till en början Axel Carlander, Sigurd Larsson (Larsson, Seaton & Co), Erik Wingquist, Anders Hellström (Papyrus) och Bengt […]

Kommentera