Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kaggelyckan

Del 25 av 32 i serien Landerier

Landeri som eventuellt bara var en del av Härlanda landeri. I alla fall hade de ofta samma ägare. Båda låg på Härlanda bys gamla marker som ägdes av Göteborgs stad. En av de kända ägarna till Kaggelyckan var Niclas von Jacobson.

År 1842 sålde staden besittningsrätten till landeriet Stora Härlanda och Kaggelyckan till lantbrukare L G Lundström, för 20 500 riksdaler banco, 1903 uppläts ett område på 600 000 kvadratfot (52 890 kvadratmeter) för 78 000 kronor till kronan för bygget av ett nytt fängelse. Fängelset togs i bruk 1907. 1916 återköpte staden landeriet (såväl Härlanda som Kaggelyckan) för 123 500 kronor.

Serienavigation<< HärlandaÅnäs landeri >>
Advertisements

One Response to Kaggelyckan

  1. […] fanns i området såsom Gubbero, Redberg, Olskroken, Ånäs, Bagaregården, Härlanda och Kaggelyckan. Just Gubbero tycks dock ha legat i Örgryte socken utanför Göteborg stad fast det var ett […]

Kommentera