Göteborgs handelshus på 1700-talet

Bland mina många historiska artiklar om handel och industri på 1700-talet har jag tidigare skrivit om en del av Göteborgs handelshus och handelsfamiljer ur ett perspektiv där jag utgått från familjen och släktskapsförhållanden. Göteborg var under 1700-talet Sveriges nästa största sjöfartstad och den näst största exporthamnen, i slutet av 1700-talet ibland till och med den största.

Jag har skrivit om piraterna, såna som Gathenhielm, Knape, Hedenberg och Utfall för att nämna några. En artikelserie om Ostindiska kompaniet har det blivit där familjer som Sahlgren, Campbell, Maule, Chambers, af Sandeberg, Olbers, Gotheen, Gadd, Dittmer, Schutz, Malm med flera. Vidare har jag skrivit om andra handelsfamiljer som exempelvis Wohlfahrt, Damm, Busck, Hall och Björnberg samt om sillhanteringen med familjer som Ekman, Arfvidsson, Kjellberg, Santesson, Bagge, Beckman, Oterdahl och Kåhre. Dessutom har jag skrivit om de handelshus som hade kopplingar till staden Hull som exempelvis Mowld, Grundy och Maister.

I denna serie om handelshus i Göteborg på 1700-talet ska jag skriva om handelshusen ur en annan synvinkel. Utifrån själva handeln. En del av de handelshus de ovan nämna familjerna ägde och drev kommer att tas upp igen ur detta perspektiv och en del viktiga handelshus utan samma starka familjeanknytning eller med bara en generations företagare kommer att tas upp.

Bland de handelshus jag kommer att skriva om märks Sahlgren & Alströmer, Sahlgren, Peter Ekman, Niclas Jacobson, G.B. Santesson, Christian Arfvidsson & Söner, Martin Holterman, Ström och John Hall & Co.

En del av handelshusen var huvudsakligen exportföretag och då handlar det främst om järnexport, men även om tjära, beck, bräder och koppar. Andra var importföretag och då är det främst spannmål, salt, textilier, tobak och socker det handlar om men även andra livsmedel och drycker som vin och brännvin.

Källor:

Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, 1951
Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet, 1969
Gudrun Nyberg, Clas Alströmer, 2011
Gudrun Nyberg, Grosshandlare Peter Militz, 2010
Magnus Andersson, Omvälvningarnas tid, Handelshuset Ekman i Göteborg, 2011
Per Hallén, Jonas Kjellberg – en 1700-talsköpman, i Unda Maris, Årsbok 2004-2008, 2008
CRA Fredberg, Det gamla Göteborg, 1919-23, faksimilutgåvan 1977
H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia, 1919
G. Bodman, Göteborgs äldre industri, 1923
Ivan Lind, Göteborgs handel & sjöfart 1637-1920, 1923
Carl A Tiselius, Göteborg under kontinentaltiden, 1935
Artur Attman, John Hall & Co:s konkurs, i Historia kring Göteborg, 1967
Ann-Marie Fällström, Kontinentalblockaden och de sociala förhållandena i Göteborg, i Historia kring Göteborg, 1967
Christina Dalhede, Viner, kvinnor, kapital, 2006
Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad, 2001
Birgit Lunelund, Petter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet, 1940
Robert Hermansson, Det stora svenska äventyret, 2003
Ostindiska kompaniet – affärer och föremål, 2000
Sven T. Kjellberg, Svenska Ostindiska Compagnierna, 1974
Historiska Museet, Ostindiefararen Göteborg, häfte 1992
Tore Frängsmyr, Ostindiska Kompaniet, 1976

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.