Kinde – finans och industri

Familjen Jacobson Kinde ar en göteborgsk finans och industrifamilj sedan mitten av 1800-talet. Familjen har varit grundare och ägare till ett flertal företag vilket inkluderar Göteborgs Intecknings och Garanti AB, AB Jakobsdals Kamgarnspinneri, Bankirfirman Thenberg & Kinde AB, AB Kinde & Co Läs mer …

De rikaste i Göteborg på 1700-talet

De taxeringslängder och skattetabeller som jag sett i böcker och på nätet visar ganska bra i vilka familjer man kan hitta de rikaste i staden Göteborg under 1700-talet. De 35 rikaste i Göteborg år 1715 var (namn, yrke, bostadsrote, fast förmögenhet, lös förm., sammanlagd): Gabriel Stierncrona, Ombudsman, Läs mer …