Lars Bogman d.ä.

Lars Bogman var kaptenlöjtnant och född 1697. Dog 1760. Son till Anders Bogman (1672-??) och Margareta Lind. Gift med Mariana Chapman (1722-1767), syster till Fredric Henrik af Chapman. De hade tre barn som överlevde till vuxen ålder. Äktenskapet sägs ha ingåtts 1742 men det är Läs mer …

Calmar

Byggd i Kalmar 1739. På 254 läster, 22 kanoner och 100 personers besättning. Hette The Unity of Calmar innan hon två år senare såldes till kompaniet för 76 000 dlr smt. 1:a resan, 9:e expeditionen, till Kanton, 14/3 1741 – 25/8 1743 Kapten: Lars Bogman Superkargörer: Gerard Barry, Läs mer …