Kvarteret Vindragaren

Kvarteret Vindragaren, N. Kvarnbergsgatan-Klädpressaregatan-Torggatan-Spannmålsgatan. På 1600-talet fanns inga gränser fanns mellan det som senare blev kvarteren Enigheten, Vadman, Vindragaren och Stadskvarnen. I slutet av 1700-talet fanns gränser och nuvarande Nedre Kvarnbergsgatan var utlagd. Nya hus byggdes i kvarteret i slutet av 1800-talet och början av Läs mer …