Jonsereds Fabriker AB (1929)

Jonsereds Fabriker äro belägna 15 km. j från Göteborg vid Säveåns utlopp ur sjön Aspen nära Jonsereds station å järnvägslinjen Stockholm—Göteborg.

Jonsereds egendom inköptes år 1833 av hrr William Gibson och Alexander Keiller. De anlade samma år invid de i Säveån befintliga vattenfallen ett linspinneri samt ett väveri och en mekanisk verkstad. Den erforderliga kraften erhölls genom direkt drift från vattenhjul. Den mekaniska verkstaden var ursprungligen avsedd till reparationsverkstad för textilfabrikens behov, men dess verksamhet utvidgades, och på 1850-talet påbörjades tillverkningen av träbearbetningsmaskiner, som nu utgör verkstadens enda specialitet. På 1850-talet byggdes även ett bomullsspinneri. År 1889 anlades vidare ett jutespinneri och ett juteväveri, och år 1912 byggdes ett nytt bomullsväven. År 1902 hade en särskild vattenkraftstation uppförts. Arbetarantalet vid Jonsered utgör c:a 800 man.

Under första tiden arbetade firman under namnet Gibson & Keiller. År 1839 utträdde emellertid Keiller ur firman, och år 1848 ändrades namnet till William Gibson & Söner. År 1873 ombildades denna firma till ett aktiebolag under dess nuvarande namn, Jonsereds Fabrikers Aktiebolag. Aktiekapitalet utgör 4,056,000 kronor. Styrelsen består av: kommendörkapten William Gibson, ordf., bankdirektör George Dickson, revisor John Gibson, överdirektör Björn Prytz och disponent Ivar Wendt, verkst. dir.

Bland textilfabrikernas tillverkningar märkas: Segelduk, presenningar, tält- och markisduk, pressduk, handduks- och lakansvävnader samt överhuvud alla slags grövre vävnader i linne, bomull och jute. Därjämte tillverkas: Brandslangar, bomullsremmar, segelgarn m. m.

Den mekaniska verkstaden tillverkar träbearbetningsmaskiner för snickeri- och
möbelfabriker, hyvlerier, lådfabriker m. m. Dessa maskiner, som återfinnas i de flesta träförädlingsfabriker här i landet, åtnjuta även på världsmarknaden anseende som ett ledande märke.

Från Näringslivets utveckling i Sverige under åren 1859-1929

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.