Kungsladugårds Egnahem

Kungsladugårds Egnahem planlades åren 1922-23 på markerna sydost om det medeltida slottet Älvsborg. Stadsplanen ritades av Albert Lilienberg. Han strävade efter att göra konstverk av gaturummet och lade därför stor vikt vid husens exteriör och deras inbördes samverkan. Gatorna slingrade sig gärna efter gamla stigar i terrängen, och husen lades på ett sådant sätt att de tillsamman bildade slutna gaturum.

Olika standardhustyper arbetades fram parallellt med stadsplanen. Staden tillhandahöll den egnahemssökande standardritningar som efter en individuell bearbetning låg till grund för byggandet. Normaltyper utarbetades för vart och ett av stadens egnahemsområden för att säkerställa ett för respektive område enhetligt byggande. Stadsbyggmästare E. R. Håkansson svarade för många av ritningarna.

Förutom Kungsladugård finns även Änggården, Bagaregården och det tidigare planerade Landala Egnahem bland de offentlig planerade villaområdena. Privat planerade områden av samma ålder är bland annat Jakobsdal/Skår och Vidkärrs Trädgårdstad.

Många av husen och radhusen i Kungsladugård köptes av hantverkare som snickare, skomakare, murare och skräddare men också av sjökaptener, löjtnanter och kontorister samt någon enstaka chaufför, ölutkörare, direktör eller fabrikör.

Kungsladugård och Skytteskogen (Dalen) 1923

Kungsladugård och Skytteskogen (Dalen) 1923

I Lilienbergs ursprungliga plan från 1916 omgavs Kungsladugårdsgatan av villor. Vid en revidering ersattes dessa med radhus och området bebyggdes sedan i
huvudsak 1922–25. Radhusen ritades av Hugo Jahnke, Oscar  Gerle, W. Säfström m. fl.

illustration: Tobbe Johansson, Majorna.nu. Licens: CC-BY-NC-SA

Som ett komplement till bostadsbebyggelsen byggdes ett kolonistugeområde som i anslutning till Slottsskogen år 1915.

1940 byggdes en ny byggnad för Julius Lindströms stiftelse längst ner i söder på Kungsladugårdsgatan som ritades av Göteborgs Drätselkammares Arkitektbyrå. Längst ner i söder tillkom under 1940-talet villor och HSB:s bostadshus av trä vid Skytteskogsgatan. Ritningarna gjordes av Sven Wallander och N. Lindberg år 1942. På 1970-talet kläddes fasaderna med plåt.

Slutligen byggdes ett större område med tegelhus kring Svaleboplatsen 1948. Detta område ligger på mark som inkorporerats från Västra Frölunda socken och bör egentligen kanske ses som en del av Högsbo. Stadsplan upprättades 1947 av Tage William-Olsson och bebyggelsen uppfördes av Göteborgs Stads Bostads AB 1948–49. Arkitekter var Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal (Ragndahl). Kungsladugårds kyrka uppfördes 1959 efter ritningar av A. Berglund.

Kungsladugård Egnahem

Kungsladugård Egnahem

Svalebo

Svalebo

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.