Leopold Gibson

Leopold Gibson föddes 1820 och dog 1863. Son till William Gibson och Anna Wijk.

1850 övertog Leopold Gibson den handels- o rederirörelse, som fadern bedrivit. Han gjorde det i firma Leopold G & Co, där fadern fortfarande kvarstod som intressent. Även brodern William Gibson var delägare.

Rederirörelsen utvidgades 1850—51 genom inköp av två nya skepp och senare under 1850-talet tillkom ytterligare två större segelfartyg, vilka omväxlande fraktade trävaror till Sydeuropa med returlast av salt, gick till östersjöhamnar för att hämta lin o hampa eller seglade på Västindien och Sydamerika. Sedan Leopold avlidit 1863, övertogs rederiverksamheten av William Gibson & Söner men den avvecklades successivt till 1873 då den helt upphörde.

Tillsammans med fadern samt bröderna William Gibson och Charles Gibson var han även delägare i Gbgs Patent-Ångrepslageri AB från 1851. Vid detta användes maskiner av helt ny typ, vilka inköpts från Joseph Crawhall & Son i Newcastle o härmed för första gången introducerades i Sverige. Ledare för repslageriet var först Leopold Gibson och därefter James A Gibson, som för detta ändamål utbildats hos Crawhalls o även studerat lin- o hampberedning i Riga. Under ogynnsamma konjunkturer och efter Leopold Gibson och William Gibsons död beslutade man 1865 att sälja företaget och egendomen, som slutligen avyttrades 1870.

Segelfartyg för vilka William Gibson, L. Gibson & Co samt Wm. Gibson & Söner var huvudredare

  • Anders, brigg på 89 läster. År 1837-1841 ägd av William Gibson. Befälhavare B. Ryberg, A.M. Timan och C. Jansson.
  • Anna, brigg på 102 läster. Ägd av William Gibson år 1837. Inte ägd 1839. Befälhavare C.M. Dannberg.
  • Leopold, skepp på 221 läster. Leopold Gibson huvudredare 1856 och 1858 men inte 1860. Befälhavare C.G. Österström.
  • L’Industrie, skepp på 215 läster. Sannolikt inskaffat av Leopold Gibson år 1850. Sålt 1863 efter hans död. Befälhavare C. Jansson och J.A. Olsson.
  • Skåne, skepp på 150 läster. Byggt 1840. Troligen köpt av Leopold Gibson år 1850. Övertaget av William Gibson & Söner 1863 och sålt 1865. Befälhavare G.M. Kraeft, J.A. Olsson, A. Jansson och J.G. Holmgren,
  • William, skepp på 115 läster eller 116 läster. Ägt av William Gibson år 1837. Övertaget av Leopold Gibson 1850 och troligen såld 1855. Befälhavare L.P. Stillström, C. Jansson, J.A. Olsson och J.E. Ryberg.
  • William, skepp på 52 nyläster. Byggt 1867 i Vänersborg. Ägt av William Gibson & Söner. Sannolikt sålt 1870. Befälhavare J.A. Brantenberg.
  • William & Anna, skepp på 290 läster. Byggt i Karlskrona 1856. Leopold Gibson huvudredare till sin död 1863 då William Gibson & Söner övertog skeppet. Sålt till Rederi AB Örnen år 1875. Befälhavare C.A. Skantze, C.G. Österström och A.R. Neiglick.

Källa: Sveriges skeppslista 1837-1885.