Willinska fattigfriskolan – Willinska stiftelsen

Willinska Stiftelsen har sitt ursprung i den Willinska Fattigfriskolan som grundades år 1767. Det var fattighuspredikanten Johannes Willin, som startade en skola med 17 barn på Stampen i Göteborg. Skolan kan sägas ha varit Göteborgs första egentliga folkskola. Senare startades Läs hela inlägget Willinska fattigfriskolan – Willinska stiftelsen

Advertisements

Gustaf Henric Ekman

Gustaf Henric Ekman, född i Göteborg 24 november 1774 , död samma plats 15 januari 1847, var en svensk affärs- och kommunalman, som tillhörde göteborgssläkten Ekman. Han bildade 1802 handelshuset Ekman & Co., som ännu består, och inköpte 1813 Lesjöfors Läs hela inlägget Gustaf Henric Ekman