Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Poies

Kvarteret Arkaden

På 1600- och 1700-talet bildade kvarteren Arkaden (Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan) och Härbärget (Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan) ett enda långt kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan och det nybildade kvarteret bebyggdes med stenhus i två till tre våningar.

På 1890-talet revs en del av kvarteret då Sveriges enda privatägda gata, Arkaden, drogs snett igenom kvarteret och en stor tegelbyggnad med torn uppfördes.

I kvarteret fanns flera kända företag, bl.a. Arcade restaurang och smörgåsaffär, Brobergs Tobakshandel, Törnstens herrekipering, Waidele musikaffär, Stibergs hörna och Hugo Bonanders damfrisering.

Samtliga hus i kvarteret revs 1969-1974 och de tre nuvarande byggnaderna uppfördes. År 2000 byggdes kvarterets inre delar om och nya höga entrépartier tillkom på hörnen i sydväst och nordost.

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 4, tomt 116, Herwegh, Kåhre, Åkerman, Roos, Dickson, Heyman
Rote 4, tomt 117, Ström, Sahlgren, Sandberg, Kåhre, Bronander, Jansson, Rhedin
Rote 4, tomt 118, Wohlfahrt, Spång, Lembke (Lemke), Sjöberg, Schiller
Rote 4, tomt 119, Lind, Schildt, Berg, Wetterquist, Wetterman, von Schaffrath, Söderberg, Sjöberg
Rote 4, tomt 120, Kierr, Poies (Pois), Fogelberg, Arfvidsson
Rote 4, tomt 121, Kinnarid (Kinnert), Meijer, Oterdahl, Fogelberg
Rote 4, tomt 122, Friberg, Fogelberg
Rote 4, tomt 123, Eilking. En av de tomter som försvann när Fredsgatan anlades.
Rote 4, tomt 124, Lohman, Liedblad & Sjögren, Warburg, Andersson, Hyllengren
Rote 5, tomt 12, Dellinghusen (Dellinghausen), Böker, de Silentz, Oterdahl, Engelblom, Benecke
Rote 5, tomt 13, Dellinghusen (Dellinghausen), Tham, Gripenstedt, Habicht, Colliander
Rote 5, tomt 14, Böker, Ström, König, Sandberg, Bronander, Bahrman, Janse, Rhedin
Rote 5, tomt 15, Salfelt, Bratt, Edenberg, Zachrisson, Wohlfahrt, Westerling,  Westerling & Wohlfahrt, Franck
Rote 5, tomt 16, de Buur (de Boer), Ollonberg, Herwegh, Andersson, Kåhre, Roos, Dickson, Heyman
Rote 5, tomt 17, Hertzen (Hartzen), Herwegh, Kuhn, Nissen, Tanggren, Heegh, Spargren, Nordenberg, handelsfirma G Lewien, Denninghoffska huset

Arkaden

Advertisements

Poies

Thomas Poies (Pois) som dog 1753 var packhusinspektor vid Ostindiska Kompaniet i Göteborg. Han var gift med Brita Catarina Greiff (sannolikt släkt med superkargören Jacob Greiff). De hade tre söner, Georg Bogislav Poies (-1763), Nils Poies och Jacob Poies. Alla tre sönerna arbetade också för Svenska Ostindiska Kompaniet.

Georg Bogislav Poies var 1739 skrivare på Göteborgs rådhusrätt. Gjorde en ostindisk resa 1740-42 och vare sen andrestyrman på Götheborg 1743-45, tredjestyrman på Freeden 1746-47, andrestyrman på Hoppet 1748-49, Prins Carl 1750-52 och Enigheten 1754-55. Därefter förstestyrman på Enigheten 1757-58 och Prins Carl både 1760-61 och 1763-64. På den sistnämnda resan avled han på utresan. Han var gift med Eva Conradia Helling och de hade i alla fall minst två döttrar, tvillingarnaPetronella Conradia och Nisella Jacobina Poies.

Av de andra bröderna var Nils Poies femtestyrman på Cronprinsessan Lovisa Ulrica 1746-47 och tredjestyrman på samma skepp 1748-50. Han var därefter andrestyrman på Enigheten 1751-53, på Prinsessan Sophia Albertina 1755-56 och Prins Carl 1758-59.

Jacob Poies var skeppsgosse på Cronprinsessan Lovisa Ulrica 1748-50, kadett på Hoppet 1751-54 samt lärstyrman på Prins Friederic Adolph 1756-57 och på Prinsessan Sophia Albertina 1758-59. Efter det var han lärstyrman på Prinsessan Sophia Albertina 1760-61 samt tredjestyrman på Stockholms Slott 1764-65.