Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Nordiska Kompaniet

Bohusbanken

Bohusbanken grundades 1919 i Göteborg och hade ända till 1979 bara ett kontor. I Göteborg. Banken kom tidigt i familjen Wallenbergs händer och var specialinriktad på rika personer samt medelstora företag som kunder. För att få ett konto i banken fanns det en minsta gräns på den förmögenhet man hade att placera. Det är troligt att Wallenbergs intressen i Bohusbanken successivt tillkom, dels först när Franckes imperium (se nedan) gick i konkurs i slutet av 1800-talet (1885), dels när man på 1960-talet tog kontrollen över NK och Turitz.

1963 kontrollerade familjen Wallenbergs investmentbolag AB Investor direkt och indirekt via dotterbolaget AB HNJ Intressenter 50 % av rösterna. Jacob Wallenberg ägde personligen 1% Övriga större aktieägare var bl.a. AB Turitz & Co med 26% av aktierna och rösterna. Wallenberg kontrollerade också detta bolag via dess moderbolag AB Nordiska Kompaniet (NK).

HNJ Intressenter var ett tidigare järnvägsbolag (Halmstad-Nässjö Järnvägs AB, HNJ) i vilket familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank var stora ägare efter konkursen i Göteborgs Handelskompani (ägt av D.O. Francke) år 1885 och den efterföljande rekonstruktionen av Halmstad-Jönköpings Järnvägs AB via den nya bolagsbildningen Halmstad-Nässjö Järnvägs AB (HNJ). Vid förstatliganden av HNJ år 1945 så förstatligades inte bolaget utan bara banorna. Bolaget förblev i familjen Wallenbergs kontroll som dotterbolag till AB Investor och senare till Incentive AB och blev alltså ett verktyg för kontrollen över Bohusbanken.

1979 hade Bohusbanken endast 15 anställda, men några år senare hela 60 och dessutom ett kontor i Stockholm också. 1989 köpte banken Nordia Fondkommission, ett företag som grundades tre år tidigare av Staffan Persson. Vid denna tid hade AB Turitz & Co och dess aktiepost i Bohusbanken hamnat under familjen Ax:son Johnsons kontroll då denna familj då var ägare till det tidigare Penserkontrollerade JS Saba (då moderbolag för NK, Åhlens med flera företag). 1993 såldes dock hela Bohusbanken till försäkringsbolaget WASA och blev WASA Bank. Tre år senare fusionerade WASA försäkring med Länsförsäkringar och WASA Bank med Länsförsäkringar Bank.

Idag är Bohusbanken ett av de lokala varumärken Den Danske Bank använder sig av och banken har inget gemensamt med den ursprungliga Bohusbanken.

Läs mer: GP,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976

Advertisements

Turitz och Meeths – varuhusen

Del 5 av 12 i serien Finansfamiljer i Göteborg

Herman Gustaf Turitz (1884-1957) var en pionjär inom den svenska varuhushandeln som år 1909 startade American Bazar i Göteborg. 1913 köpte han konkurrenten Grand Bazar och 1918 bildade han grossistföretaget AB Turitz & Co tillsammans med Henning Schlasberg i Landskrona. Efter att ha tagit upp en ny affärsidé, den så kallade enhetsprisidén, köpte AB Turitz & Co upp de andra bolagen som Turitz ägde och Nordiska Kompaniet (NK), ägt av familjen Sachs gick in som ägare i företaget vid sidan av familjen Schlasberg och H.G. Turitz. NK ägde 50% av aktierna vid detta tillfälle och samma år bildades också dotterbolaget Enhetspris AB Epa. Redan 1934 hade EPA 11 varuhus i Sverige och var en succé (min farmor städade på ett av varuhusen, det förutvarande American Bazar på Andra Långgatan i Göteborg, idag en porraffär). Totalt fanns sistnämnda år nästan 2000 anställda i AB Turitz & Co inklusive dotterbolag.

1932 sålde Schlasbergs sina aktier i Turitz & Co och 1940 tvingades Turitz avgå som direktör. Familjen Sachs tog nu makten och placerade Josef Anér som direktör i bolaget. AB Turitz & Co kontrolleras från 1841 av familjerna Sachs och Wallenberg och i styrelsen sitter Otto Lybeck, Josef Sachs, Christian Günther och Ragnar Sachs. 1969 köptes företaget av AB Nordiska kompaniet och blir dotterbolag i den koncernen.

HG Turitz blev inte sysslolös när han tvingades bort från det företag han grundat. Istället startade han ett nytt bolag, HG Turitz AB, och köpte upp varuhusföretaget Ferd. Lundquist & Co där han tillsatte Bertil Thorburn, från en bohuslänsk handelsfamilj, som VD. 1918 blev Ferd. Lundqvist ombildat till aktiebolag. Bertil Thorburn, som dessutom är far till Dan Olssons (Stena) fru Jane, kvarstod som VD i Ferd. Lundqvist till 1947 och blev styrelseordförande år 1955 efter HG Turitz. Ferdinand Lundqvist är det som idag är NK i Göteborg efter att även detta bolag köpts upp av AB Nordiska Kompaniet år 1971. Det varuhus som står på platsen idag byggdes 1971.

AB Herman Meeths var ett annat stort varuhusföretag som bildades av handelsmannen Herman Meeths och hans kompanjon August Vollmer år 1864. Meeths var dessutom en av 1920-talets större riskkapitalister genom att han tillsammans med dåvarande Stockholms Handelsbank (SHB) kontrollerade bolaget AB Axel Christiernsson, idag och under större delen av sin historia ett litet företag i smörjoljebranschen, men under en tid ett riskkapitalbolag (emissionsbolag) med stora intressen i skogsindustri och liknande. Intressen som kom att avvecklas i krisens 1930-tal. Varuhusföretaget hade 1964 cirka 700 anställda och köptes då upp av Åhlén & Holm för att året efter slås ihop med köparföretaget. Meeths i Göteborg las så småningom ner som varuhus men byggnaden används fortfarande till en mängd aktiviteter och inrymmer också en mängd olika affärer. Det är den absolut vackraste varuhusbyggnaden i Göteborg.

Familjen Turitz tycks ha hört till de familjer som på 1970-talet flyttade till England för att undkomma skatter och en ättling, Jonas Turitz, har återvänt till Göteborg år 1987 där han dyker upp som säljchef på Bergsala AB (Svenska Nintendo) år 1999. Av familjen Meeths hittar jag inga spår.

Övriga källor (utöver redan nämnt och länkat):
Artur Attman, Göteborgs
Stadsfullmäktige 1863-1962
, 1963
Industriverkets utredning SIND 1980:5
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987