Johan Leonard Björkfeldt

Johan Leonard Björkfeldt (1815-1848) Föräldrarna skildes 1828 och modern gifte om sig med bryggaren Sven Axel Svensson på Södra Burgården i Göteborg. Han studerade vid Chalmerska Slöjdskolan, varifrån han utexaminerades år 1853. Så följde några års praktik vid det svenssonska … Läs mer

Södra Burgården

Södra Burgårdens landeri bildades vid delningen av Burgårdens landeri år 1803 varvid den nya huvudbyggnaden byggdes vid ån strax intill Underås bro. På området fanns dock redan byggnader, däribland bryggeriets lokaler. Bryggeriverksamheten övertogs från Jakob Dahl av Sven … Läs mer