Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hallska tomten

Ahrenbergska huset

Simon Elias  Ahrenberg, öppnade 1826 en handelsfirma i oansenligt stenhus på Hallska tomten i hörnet Torggatan/Sillgatan (Postgatan), vilket antagligen byggts av John Hall d. y.

År 1887 övertog Ahrenbergska firman västra delen av Hallska tomten och 1902 revs det gamla huset och därefter byggdes ett nytt som stod färdigt 1903. Det nya huset var en tornkrönt tre våningars byggnad.

Den Ahrenbergska firman använde bodar och uthus på den tidigare Hallska tomten som förrådshus. Ett av des hus antogs tidigare ha varit den Hallska teatern, men numera anses att den låg i det Hallska huset.

Ahrenbergs förråd

Ahrenbergs förråd

Nya Ahrenbergska huset

Advertisements