Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Götha Leijon

Christopher Henric Braad

Endast för medlemmar

Sven Norman

4:e superkargör på Ostindiska Kompaniets skepp Götha Leijon under dess första resa till Kanton 1746-1749.

Övertog 1754 Särö säteri från Werner Michael Wernle vars släkt ägt gården sen 1666. Norman sålde år 1772 Särö säteri till Johanna Christina Oterdahl (född Böker).

Sannolikt var väl Sven Norman släkt med den familj av sjöfarare med namnet Norman som omtalas som ägare av en fastighet i kvarteret Enigheten i Västra Nordstaden från omkring 1670 till 1745.

Götha Leijon

Byggt på varvet Terra Nova. Om 310 läster och med 28 kanoner samt en besättning på 120 personer.

Götha Lejion Whampoa

1:a resan, till Kanton, 27/12 1746 – 20/6 1749

Kapten: Bengt Askbom
Superkargörer: Stephen Kniper, Daniel Vignaulx, Jean Baptiste Croisier, Sven Norman

Resan beskriven av Carl Fredric von Schantz och också av  Carl Johan Gethe.

Schantz Beskrivning av en resa till Kanton 1746-1749 är en handskriven dagbok från ostindiefararen Götha Leijons resa till Kina.

Gethes dagbok är en handskriven dagbok som skildrar ostindiefararen Götha Leijons resa från Stockholm till och från Kanton åren 1746–49. Den innehåller utförliga beskrivningar av Cádiz, Kanton, Tenerifffa och Java. Där finns också skildringar av kinesiska seder och bruk, det kinesiska språket, skeppsfart, djur och växter i Kanton. Verket innehåller också 20 kolorerade planschblad med avritningar av fiskar, frukter, insekter, skeppstyper och förtoningar av kuststräckor, samt en kolorerad karta över Kantons inlopp.

2:a resan, till Surat och Kanton, 8/4 1750 – 26/6 1752

Kapten: Daniel Shierman
Superkargörer: John Irvine, Anders Gotheen, Michill Verbecke (Michel Verbeke), John Chambers, Joh. Fredr. Pettersson

Resan beskriven av Christopher Henric Braad som var skeppsskrivare ombord.

3:e resan, till Kanton, 23/12 1752 – 1/7 1754

Kapten: Charles Chapman
Superkargörer: Gabriel Beijer, Fredr. Wilh. König, Gustaf Gabriel Loodh, Friedrich Habicht

Efter Ostindiska Kompaniet

Fartyget Götha Leijon såldes av Ostindiska Kompaniet. Troligtvis till Arfvidsson & Söner som ägde skeppet år 1759 tillsammans med någon person vid namn Lundvall.

Götha_Leijon

Carl Johan Gethe

Endast för medlemmar

Carl Fredrik von Schantz

von_schantzCarl Fredrik von Schantz föddes 5/1 1727, i Eketorp, Kalmar län och dog 25/4 1792. Han var officer i marinen. Han var gift med Anna Helena Landerbeck. De fick tre barn som verlevde till vuxen ålder, Margaretha Sophia von Schantz (1773-1840), Peter Otto von Schantz (1777-98) och Helena Catharina von Schantz (1778-) som var gift med kaptenen Gustaf Ulric Clarén.

Han blev lärstyrman vid amiralitetet år 1751. Mellan 1746-49 medföljde han ostindiefararen Götha Leijon på resan till Kanton i Kina. Under resan skrev han en reseberättelse. Han avancerade senare till löjtnant och blev slutligen kapten 1774.