Kvarteret Artilleristallet

Kvarteret Artilleristallet, Kaserntorget-Ekelundsgatan-Vallgatan-Magasinsgatan-Södra Larmgatan, har varit bebyggt sedan 1600-talet, men först mot slutet av 1700-talet ger äldre kartmaterial upplysningar om hur de enskilda tomterna varit bebyggda; detaljerade uppgifter om bebyggelsens utseende … Läs mer