Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Sajten Gamla Göteborg

Majorna.nu på Gamla Göteborg

Majorna.nu är en historisk sajt om Majorna. Allt på sajten är publicerat med licensen CC-by-NC-SA. Det innebär att det är fritt att publicera med angivande av upphovsmannen och källan så länge det handlar om icke-kommersiella ändamål. De flesta av artiklarna är skrivna av H. Johan Lundin.

Sajten Majorna.nu är inte längre aktiv och även om det verkar vara Lundins mål att fortsätt med sajten brukar sajter där det slutar publiceras efter ett tag försvinna från nätet. Därför har vi för avsikt att här på Gamla Göteborg återpublicera ett antal artiklar från Majorna.nu. Enstaka artiklar finns faktiskt redan publicerade:

Advertisements

Ny faktaspäckad bok om släkten Grill

GrillianaMårten Perssons nya bok ”Grilliana, en bok om släkten Grill” (2017) spänner över vitt skilda områden och beskriver släktens historia, Grillska handelshuset i Stockholm och dess motsvarigheter i Amsterdam, London och Göteborg, de omfattande insatserna inom Svenska Ostindiska Compagniet, det breda engagemanget inom områdena konst, kultur och naturvetenskap och även de bittra konsekvenserna av den Kiermanska växelpro­cessen.

Boken omfattar åren 1650-1900

Boken omfattar i huvudsak åren 1650-1900, med tonvikt på det som skedde under det dynamiska 1700-talet. En utförlig artikel om de Grillska vapenserviserna och tre minibiografier över Jean Abraham Grill, Andreas Gustaf Grill och Claes Lorentz Grill ingår också.

Beställ boken

Boken går att beställa enligt nedan:

Illustrationer i färg och svartvitt, ca 250 sidor, hårdband. Pris 220 kronor. Porto tillkommer.

Beställes hos Intellego Utbildning AB, van Dürens väg 22, 227 30  Lund, eller hos Mårten Persson, tfn 070-541 24 56, mp@intellego.se

Ovanstående text hämtad från Grilliana.

Några artiklar med anknytning till familjen Grill på Det gamla Göteborg:

En massa nytt om rederier och redare

En mängd artiklar om sjöfart och rederier på 1800-talet har den senaste tiden lagts till på sajten. Dessutom har fler äldre artiklar om handelshus och personer kompletterats med uppgifter om deras rederiverksamhet och de fartyg de ägt och varit huvudredare för.

Det är idag den störst sajten med information om Göteborgs rederihistoria vad det gäller 1700-talet och 1800-talet.

Några av de artiklar som lagts till:

 

Göteborgs tomtägare

Göteborgs tomtägare är en webbsajt som presenterar omkring 900 tomter i Göteborg och deras ägare under perioden 1637-1807. Texterna är resultatet av Olga Dahls forskningar under flera decennier och utgör ett unikt material för studiet av Göteborgs historia. Sajten öppnades till Olga Dahls 90-årsdag den 20 september 2007. Hon avled den 3 oktober 2009.

Sajten har ett stort värde men låg Google-rank. Därför kommer vi på denna sajt för att göra materialet på Göteborgs tomtägare mer tillgängligt genom att efterhand lägga upp material som länkar till olika sidor på Göteborgs tomtägare från denna sajt som har hög Googlerank. I länksidorna kommer vi att skriva en sammanfattning av informationen på Göteborgs tomtägare. För överskådlighetens skull är det organiserat efter nutida kvarter. På Göteborgs tomtägare är det främst organiserat enligt det gamla rote-systemet och där finns en klickbar karta.

Roteindelningen av det ursprungliga stadsområdet inom vallarna (begränsat av Larmgatorna) hade sedan 1600-talet följt de tio öst-västliga gatorna (s.k. ”långgator”). Med början i söder (1:a roten, Vallgatan) och avslutning i norr (10:e roten Kvarnbergsgatan-Klädpressaregatan) bildades varje rote av tomtraderna på ömse sidor av gatan. Ett tidigare system var indelningen i fem ”kvarter” med kanalerna som avgränsning – 1:a-3:e kvarteren söder om Stora Hamnkanalen, 4:e och 5:e kvarteren norr om samma kanal.

Kvarter, avgränsande nutida gator (ungefärligen, från sydväst till nordost)

Inom Vallgraven

Artilleristallet, Ekelundsgatan-Vallgatan-Magasinsgatan-Södra Larmgatan
Biskopen, Magasinsgatan-Vallgatan-Västra Hamngatan-Södra Larmgatan
Larmtrumman, Västra Hamngatan-Vallgatan-Korsgatan-Södra Larmgatan
Idogheten, Korsgatan-Vallgatan-Kungsportsplatsen-Södra Larmgatan

Sidenvävaren, Ekelundsgatan-Kungsgatan-Magasinsgatan-Vallgatan
Gymnasiet, Magasinsgatan-Kungsgatan-Västra Hamngatan-Vallgatan
Varuhuset, Västra Hamngatan-Kungsgatan-Korsgatan-Vallgatan
Herrnhutaren, Korsgatan-Kungsgatan-Östra Hamngatan-Vallgatan
Vattenkällan, Östra Hamngatan-Kungsgatan-H.Hjörnes plats-Kungsportsplatsen

Hyrkusken, Ekelundsgatan-Kyrkogatan-Magasinsgatan-Kungsgatan
Stadsmäklaren, Magasinsgatan-Kyrkogatan-Västra Hamngatan-Kungsgatan
Domkyrkan, Västra Hamngatan-Kyrkogatan-Korsgatan-Kungsgatan
Snusmalaren, Korsgatan-Kyrkogatan-Östra Hamngatan-Kungsgatan
Klensmeden, Östra Hamngatan-Kyrkogatan-Östra Larmgatan-Kungsgatan

Tre Remmare, Ekelundsgatan-Drottninggatan-Magasinsgatan-Kyrkogatan
Sparbanken, Magasinsgatan-Drottninggatan-Västra Hamngatan-Kyrkogatan
Holländaren, Västra Hamngatan-Drottninggatan-Lilla Kyrkogatan-Kyrkogatan
Domprosten, Lilla Kyrkogatan-Drottninggatan-Korsgatan-Kyrkogatan
Bokhållaren, Korsgatan-Drottninggatan-Östra Hamngatan-Kyrkogatan
Värnamo, Östra Hamngatan-Drottninggatan-Fredsgatan-Kyrkogatan
Perukmakaren, Fredsgatan-Drottninggatan-Östra Larmgatan-Kyrkogatan

Residenset, Södra Hamngatan-Lilla Torget-Ekelundsgatan-Otterhällegatan
Neptunus, Ekelundsgatan-Magasinsgatan-Drottninggatan
Alströmer, Magasinsgatan-Lilla Torget-Västra Hamngatan-Drottninggatan
Kommerserådet, Västra Hamngatan-Södra Hamngatan-Korsgatan-Drottninggatan
Frimuraren, Korsgatan-Södra Hamngatan-Östra Hamngatan-Drottninggatan
Arkaden, Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan
Härbärget, Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan

Nordstan

Gamla Tullen, Skeppsbron-Postgatan-Smedjegatan-Norra Hamngatan
Ostindiska Kompaniet, Smedjegatan-Köpmansgatan-Tyggårdsgatan-N. Hamngatan
Kristine Kyrka, Tyggårdsgatan-Köpmansgatan-Gustaf Adolfs Torg-Norra Hamngatan
Kronobagaren, Ö.Hamngatan-Köpmansgatan-Nils Ericssonsplatsen-N. Hamngatan

Lilla Berget, Smedjegatan-Postgatan-Tyggårdsgatan-Köpmansgatan
Traktören, Tyggårdsgatan-Postgatan-Torggatan-Köpmansgatan
Högvakten, Torggatan-Postgatan-Östra Hamngatan-Köpmansgatan
Köpmannen, Östra Hamngatan-Postgatan-N. Ericssonsplatsen-Köpmansgatan

Franska tomten, Skeppsbron-Kronhusgatan-Smedjegatan-Postgatan
Kronhuset, Smedjegatan-Kronhusgatan-N.Kvarnbergsgatan-Postgatan
Gamla Teatern, Nedre Kvarnbergsgatan-Kronhusgatan-Torggatan-Postgatan
Borgaren, Torggatan-Kronhusgatan-Östra Hamngatan-Postgatan
Nålmakaren, Östra Hamngatan-Kronhusgatan-Götgatan-Postgatan
Gästgivaren, Götgatan-Kronhusgatan-N. Ericssonsplatsen-Postgatan

Vadman, Spannmålsgatan-Nedre Kvarnbergsgatan-Kronhusgatan
Enigheten, Nedre Kvarnbergsgatan-Spannmålsgatan-Torggatan-Kronhusgatan
Polismästaren, Torggatan-Spannmålsgatan-Östra Hamngatan-Kronhusgatan
Tenngjutaren, Östra Hamngatan-Spannmålsgatan-Götgatan-Kronhusgatan
Strykjärnet, Götgatan-Spannmålsgatan-St. Eriksgatan (NEP)-Kronhusgatan

Klädespressaren, Östra Hamngatan-St.Eriksgatan-Spannmålsgatan

Stadskvarnen, Klädpressaregatan-Nedre Kvarnbergsgatan-Spannmålsgatan
Vindragaren, N. Kvarnbergsgatan-Klädpressaregatan-Torggatan-Spannmålsgatan
Göta Kanal, Torggatan-Klädpresaregatan-Östra Hamngatan-Spannmålsgatan

Navigationsskolan, Kvarnbergets topp
Kvarnberget, Mjölnaregatan-Klädpressaregatan-Övre Spannmålsgatan
Mjölnaren, St. Eriksgatan-Mätaregatan-Klädpressaregatan-Mjölnaregatan
Mätaren, St. Eriksgatan-Nedre Kvarnbergsgatan-Klädpressaregatan-Mätaregatan
Ljusstöparen, St. Eriksgatan-Torggatan-Klädpressaregatan-Nedre Kvarnbergsgatan
Lilla Bommen, St. Eriksgatan-Östra Hamngatan-Klädrpessaregatan-Torggatan

Otterhällan

Käppslängaren, på Otterhällan, Otterhällegatan-Käppslängareliden-Kungsgatan
Hästekvarnen, på Otterhällan, Otterhällegatan-Ekelundsgatan-Kungsgatan-Käppslängareliden
Branten (Bergsprängaren)

Utanför kvartersindelningen på Göteborgs Tomtägare

När det f.d. fästningsområdet indelades enligt raseringsplanen 1807 skapades en ny serie ”kvarter” med de gamla infarterna över vallgraven som avskiljare (på insidan vallgraven: 6. kv. utanför Norra Larmgatan i nordost (numera del av Östra Nordstan), 7. kv. utanför Östra Larmgatan i sydost (Stora Nygatan), 8. kv. utanför Södra Larmgatan respektive Kungsgatan i söder och sydväst (inkluderar Kungshöjd och Rosenlund), 9. kv. utefter älven (Skeppsbron, Packhusplatsen och Lilla Bommen) och på utsidan vallgraven: 10. kv. mot Nya Allén längst i sydväst, d.v.s. nuvarande Pustervik).

Närmast utanför det egentliga stadsområdet var donationsjorden indelad i förstäderna Masthugget (11:e roten) och Östra Haga, senare Nya Haga (numera Haga) medan de övriga nästan nio tiondelarna av stadens område fram till reglering enligt 1866 års stadsplan betecknades 12:e roten. Denna, även kallad ”landeriroten”, var i sin tur indelad i två avdelningar åtskilda av Fattighusån: 12:e rotens första avdelning mot älven respektive andra avdelning utanför vallgraven/Nya Allén på den egentliga stadens landsida. (Den fastighetsadministrativa reform som genomfördes 1923 innebar ett nytt registersystem. Nummerföljden av rotar ersattes av namngivna stadsdelar. Rotarnas löpande tomtnumrering, eller senare regleringars tomtlitterering inom numrerade kvarter, ersattes 1923 av stadsdelarnas konsekventa kvartersindelning med nummer och namn samt tomtnummerföljd inom respektive kvarter.)

Otterhällan

Otterhällan, utanför kvartersindelningen på Göteborgs tomtägare

Kungshöjd

Telegrafen, Kungsgatan-Kaserntorget-Kaserngränden
Kasernen
Arsenalen
Luntantu
Carolus Rex

Inom Vallgraven

Vallen

Rosenlund

Nordstan

Gustavus Primus, NE-platsen
Hövågen, NE-platsen
Nye Port, Drottningtorget
Kronobageriet
Magasinet
Packhuset
Dirigenten
Kruthuset

Överskottsinformation och gamla Göteborg

Ibland får en tag på intressant överskottsinformation när olika familjer, företag, hus me mera i Göteborg kartläggs, efterforskas och undersök. En hel del av denna information berör Uddevalla, ganska mycket har anknytning till Ostindiska Kompaniet och en del har anknytning till pirater och kapare i andra delar av världen.

Sådan information publiceras ibland på ett par sidosajter till Gamla Göteborg, nämligen Gamla Uddevalla, Ostindiska Kompaniet samt Kapare och Pirater. Kanske kommer det så småningom att bli likadan sajter med överskottsinformation om Vänersborg, Varberg, Alingsås, Borås den norrländska skogsindustrin samt  bruk i Bergslagen och Dalsland också. Artiklarna på sidosajterna bör också på något sätt ha koppling till Göteborg.

Kungälv och Kungsbacka liksom förortskommunerna till Göteborg betraktas som delar av Göteborg är artiklarna om företag, familjer, hus och personer där  finns på denna sajt. Huvudsajten gamla Göteborg. Det finns också en sidosajt där släktskapsförhållanden i Göteborgseliten från 1600-talet fram till nutid är kartlagda.

Alla de nämnda sidosajterna fungerar också som ingångar till olika delar av denna sajt.

Kraftig ökning av antalet läsare under 2016

Sen sajten Gamla Göteborg startades har ökningen av antalet läsare varit stabil och stadig. Från 34 432 sidvisningar och 13 427 läsare år 2014 över 112 073 sidvisningar och 48 229 besökare år 2015 till 151 655 sidvisningar och 74 920 läsare år 2016. Det är två år i rad med en mycket kraftig ökning av antalet sidvisningar och läsare. Ökningen mellan 2015 och 2016 var 35 % när det gäller antalet sidvisningar och 55 % vad det gäller antalet läsare. Antalet sidvisningar per besökare har minskat från 2,32 till 2,02.

En majoritet av besökarna som läser sajten återfanns under år 2016 i Sverige (90%) men nästan 2% av läsarna var från Ryssland och 1% från vardera USA, Norge och Finland.  En av de artiklar som lockar många läsare från Ryssland (väldigt många är från staden Samara) är artikeln om Original-Odhner men det finns också andra artiklar med koppling till Ryssland. 30% av läsarna var från Göteborg och sammanlagt ungefär 40% från Göteborgs-området. 21% hörde hemma i Stockholm.

Sajten har under 2016 haft ungefär lika många kvinnliga som manliga läsare och den största åldersgruppen är personer över 65 år (28 % av läsarna). Bara 6% är mellan 18 och 24 år.

Det vanligaste sättet att hitta till sajten är via en sökning på internet (84% av läsarna varav Google 80% och Bing 2%) följt av länkningar från facebook (2%).

Sveriges största webbsajt om Svenska Ostindiska Kompaniet

Det gamla Göteborg är den webbsajt som har överlägset mest artiklar, information och länkar om det Svenska Ostindiska Kompaniet. Betydligt mer än sajter som Ostindiska Kompaniet där i stort sett inget postats på flera år, Grilliana (som dock har ett annat syfte än att berätta om Ostindiska Kompaniet),

Det finns dock ett antal sajter där originalmaterial finns utlagt. Det är dock i allmänhet bara digitaliserat i form av bilder som det gjorts pdf-filer av. Mycket lite är ocr-lästa så att det blivit lättillgänglig digital text på det sätt om Projekt Runeberg ger tillgång till gamla texter.

En sådan sajt finns på Göteborgs Universitet och den innehåller journaler, skeppsrullor, dagböcker, räkenskapsböcker och en massa annat. Sökfunktionen är dock rätt usel och det går inte att hitta namn som faktiskt finns i deras databas med hjälp av den (exempelvis Gustaf Henrik Virgin som inte går att hitta genom att söka på Virgin eller Wirgin), dessutom har ingen gått igenom namnen, för flera personer finns som flera poster och välkända historiska personer i Göteborg står som okända. Ett exempel på det senare är Niclas Björnberg.

En annan sajt är Nordiska Museets sajt om Ostindiska Kompaniet som innefattar bevarade handlingar från kompaniets faktori i Kanton och från Jean Abraham Grills affärsverksamhet och arbete för Ostindiska Kompaniet. Dessutom material om Frimurarordens verksamhet i Kanton, Göteborg och ombord.

Kungliga bibliotekets hemsida finns ett fåtal dokument digitaliserade.

Uppsala Universitet länkar för sin del till dokument som finns på Göteborgs Universitets och KB:s sajter.

De arkiv som finns i den verkliga världen är:

Göteborgs stadsmuseum:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, ämnesordnade handlingar och liggare

Göteborgs universitetsbibliotek
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, ca 1700-1817, 16 vol.

Sjöfartsmuseet:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, liggare och skeppsjournaler

KALMAR

Kalmar stadsbibliotek:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, skeppet Adolf Fredrik, dagböcker

STOCKHOLM

Kungl. biblioteket:
Dagböcker och skeppsjournaler från resor med det svenska ostindiska kompaniet från den första och andra oktrojen (1731-1746 och 1746-1766) samt från åren 1799-1801.

Kungliga Vetenskapsakademien:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, skeppsdagböcker

Nordiska museet:
Godegårdsarkivet, Ostindiska kompaniet, 21 vol.

Riksarkivet:
Enskilda arkiv i kommerskollegiets arkiv, Ostindiska kompaniet, försäljningsböcker 1733-1759, 21 vol.
Handel och sjöfart, Ostindiska kompanierna 1600-talet t. o. m. 1800-talet ,(vol. 52-56).

UPPSALA

Uppsala universitetsbibliotek:
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, journaler och liggare

Det gamla Göteborg är i slutändan dock Sveriges och därmed också världens största webbsajt med lättillgänglig och sökbar information om Svenska Ostindiska Kompaniet även om det material och de artiklar bygger på originalmaterial som finns på andra håll, däribland i ett flertal publicerade böcker om Svenska Ostindiska Kompaniet. Det finns artiklar om en mängd skepp med information om vad som hände skeppen före och efter Kompani-tiden, artiklar om de flesta kaptener, superkargörer, direktörer, en del fältskärer, skeppspräster och styrmän.

Läs mer:

Skriftliga källor (ett urval):

Sven T. Kjellberg, Svenska Ostindiska Compagnierna, 1974
Historiska Museet, Ostindiefararen Göteborg, häfte 1992
Tore Frängsmyr, Ostindiska Kompaniet, 1976
Ivan Lind, Göteborgs Handel och Sjöfart 1637-1920, 1923
Carl. A Tiselius, Göteborg under kontinentaltiden 1808-1810, 1935
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
G. Bodman, Göteborgs äldre industri, 1923
Eskil Olán, Ostindiska Compagniets Saga, 1920
H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs äldre historia, 1919
C.R.A. Fredberg, Det gamla Göteborg, 1923
Gudrun Nyberg, Clas Alströmer, 2011
Birgit Lunelund, Petter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet, 1940
Robert Hermansson, Det stora svenska äventyret, 2003
Ostindiska kompaniet – affärer och föremål, 2000
Per Forsberg, Ostindiska kompaniet, några studier, 2015
Martin Åberg, Svenska handelskapitalism, – ett dynamiskt element i frihetstidens samhälle?, 1988
Christian Konincx, The first and second charters of the Swedish East India Company 1731-66, 1980
Hanna Hodacs & Leos Müller, European market for tea and the Swedish East India Company, c. 1730-1760,
Leos Müller, Svenska Ostindiska kompaniet — Sveriges framgångsrikaste företag i tesmuggling, 2008
Per Forsberg, Lars Melchior, Ulf Andersson, Ostindiefararen Götheborg 1738-45, 2014
S Bertil Olsson, Swenska Ost-Indiska Compagniets Fältskärer, 2012
David Dickson, Jan Parmentier, Jane H. Ohlmeyer, Irish and Scottish Mercantile Networks in Europe and Overseas in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 2007
Angela McCarthy, A Global Clan: Scottish Migrant Networks and Identity since the Eighteenth Century, 2006
Felicia Gottmann,Hanna Hodacs,Chris Nierstrasz, Goods from the East, 1600-1800: Trading Eurasia, 2015
Hanna Hodacs, Silk and Tea in the North: Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in the Eighteenth-Century Europe, 2016

Äldre är mer intresserade av historia

Åldersmässigt så är 28% av läsarna på denna sajt över 65 år gamla, 19% mellan 55 och 64 år, 16% 45-54 år, lika stor andel är mellan 35 och 44 år och 15% är 25-34 år. Sajten domineras av äldre läsare vilket är ovanligt på internet där det vanliga är att unga dominerar. Könsmässigt är det 50-50, dvs lika många kvinnor som män.

80 procent av läsarna har datorerna ställda på svenska som språk, 8% engelska och 1% norska. Geografiskt så kommer 91% av läsarna från Sverige och kring 1% vardera från USA, Storbritannien, Norge och Finland. Inom Sverige står Västra Götalands län för 49% av läsarna, Stockholms län för 26%, Skåne för 7%, Halland för 4% och Värmland för 3%. Det förefall rimligt med tanke på att det är en Göteborgs-fokuserad sajt.

Göteborg som stad står för 36% och Stockholm för 23%. Malmö bara för 2% av läsarna och på samma nivå hittar vi Kungsbacka och Mölndal. Det är mycket hög andel nya läsare så det finns stort utrymme för att öka antalet läsare och sidvisningar på sajten.  Andelen nya läsare är dock något lägre i Göteborgstrakten.

Vanligaste webbläsarna är Safari som används av 38% av läsarna och Chrome som används av 35%. Internet Explorer används av 13% och Firefox av 8%. Datorer med Windows används av 39% av läsarna, 33% av läsarna använder en platta eller en telefon från Apple med iOS, 14% Android-telefoner och plattor medan 11% använder Mac-datorer.

30 procent av läsarna har Telia som internetleverantör, 13% har Comhem, 6% Telenor och 4% använder Tre.

De flesta läsare kommer till bloggen via Google, hela 78% gör det. 8 procent går direkt till bloggen, dvs har den som bokmärke eller skriver in adressen manuellt. Från  facebook kommer 3% av läsarna, via sökmotorn Bing 2% och från Yahoo 1%. Andra webbsajter och tidningar står för cirka 4% av läsarna. De som kommer till bloggen direkt eller från facebook och Twitter är oftare återkommande läsare som läser lite färre sidor per session (gång) men de stannar genomsnittligt längre än andra på bloggen. Avvisningsfrekvensen (de som lämnar sajten snabbt från den sida de kom in på) är mycket låg, men lite högre för de som kommer direkt till bloggen.

Andelen unika läsare ligger för närvarande på ungefär 200 per dag och antalet besök på mellan 300 och 500 per dag. Avvisningsfrekvensen är låg, dvs få människor lämnar sajten från den sida de kom in på och varje besökare läser i snitt 4 sidor per besök. Antalet besökare har ökat stadigt sen sajten drogs igång och antalet sidvisningar har ökat kraftigt i år.

Förutom orienterinssidor, ingångssidor och likannde är de populäraste enskilda inläggen under den senaste 12-månadsperioden:

Broströms-koncernen (Tirfing)
Ferd. Lundquist & Co
Götaverken
Sverres varv
Ingemar Johansson som boxare
Porterbryggeriet D. Carnegie & Co
Svenska Orient Linjen
Rederi AB Transatlantic
Engelska kvarteret
Jakobsdal

Källa till alla uppgifterna är Google Analytics och WordPress egen statistik.

För den delen av sajten som tar upp släktskap mellan de olika göteborgsfamiljerna så har vi inga tillgängliga siffror för närvarande så sannolikt är det fler besökare än vad som redovisas ovan.