Gummero

Del 20 av 20 i serien Landerier

Del 20 av 20 i serien LanderierGummero (Rote 12 nummer 25) var ett landeri på Stampen (Åkareheden) som arrenderades ut till handelsmannen Jacob Karstedt från 1759. Området var då redan bebyggt med ett mindre hus som han rev: Det äldre Läs hela inlägget Gummero

Advertisements

Oscarsdal (Fredriksdal)

Del 19 av 20 i serien Landerier

Del 19 av 20 i serien LanderierLanderi som låg på Stampen, då kallat Åkareheden, (12 roten 21). Arrenderades 1624-35 av Henrik Sahlefelt och kallades efter honom Sahlefelts land. Sahlefelt var också en arrendatorerna av Wahammarsäng (Stora Olskroken). År 1653 övertogs Läs hela inlägget Oscarsdal (Fredriksdal)

Lilla Olskroken

Del 15 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 15 av 15 i serien Nylöselanderierna Lilla Olskroken, också kallat Gullbergs äng (12 roten nr 20). Om marken tillhörde Kviberg, Härlanda eller Eklanda by från början är inte klarlagt. Från början användes denna mark av militären som var förlagda Läs hela inlägget Lilla Olskroken

Skräppekärr

Del 13 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 13 av 15 i serien NylöselanderiernaLanderi  (12:e roten tomt 2), som arrenderades ut som jordbruksmark till Lärjeholms gård mellan 1753 och 1844, därefter som en fristående enhet. Fram till 1753 rådde oenighet om vem som ägde marken, men den Läs hela inlägget Skräppekärr

1790-talets stora redare

Del 3 av 3 i serien Redare på 1700-talet

Del 3 av 3 i serien Redare på 1700-taletPå 1790-talet fortsatte Ostindiska Kompaniet att var den största skeppsägaren i Göteborg. Även Christian Arfvidsson & Co fortsatte höra till de stora redarna. Även många andra av de stora skeppägarna på 1780-talet Läs hela inlägget 1790-talets stora redare

Jonas A. Sernström

Jonas Andersson Sernström (Särnström), föddes 1745-12-03 i Särestad, Skaraborg (andra uppgifter gör gällande att han föddes 1743 eller 1744), och dog 1818-07-03. Han var gift med Anna Maria Bagge (1753-1810), dotter till handlande Elieser Bagge och Catharina Bauch. Han var Läs hela inlägget Jonas A. Sernström

Scott & Gordon

John Scott* kom sannolikt till Göteborg som flykting efter slaget vid Culloden 1746. Han fängslades efter slaget men lyckades rymma och tog sig till Göteborg. 1756 fick han burskap som handlande i Göteborg och grundade firman Scott & Co. Som Läs hela inlägget Scott & Gordon

Niklas Björnberg som redare

Niklas Björnberg var en större skeppsägare i Göteborg från 1780-talet och framåt. Han var i likhet med de flesta skeppsägare och redare vid denna tid engagerad i sillhanteringen gemom ägandet av flera trankokerier som Stavsundsholmen på Tjörn, ett på Instön Läs hela inlägget Niklas Björnberg som redare

1780-talets stora redare

Del 2 av 3 i serien Redare på 1700-talet

Del 2 av 3 i serien Redare på 1700-taletPå 1780-talet liksom under större delan av 1700-talet var Ostindiska Kompaniet det största rederiföretaget. Därefter följde ett antal handelshus och handelsmän varav några var stora redare redan på 1760-talet som Christian Arfvidsson, Läs hela inlägget 1780-talets stora redare