Kvibergs kanslihus och flyglarna

Kanslihuset på Kvibergs kaserner stod färdigt 1895 och placerades centralt mellan de båda logementsflyglarna. På var sida om kanslihuset byggdes länkbyggnader till logementsflyglarna i två våningar med stora valv i markplan in till nedre kaserngården. Framför dessa byggdes murade entrévalv Fortsätt läsa Kvibergs kanslihus och flyglarna

Advertisements

Kvarteret Fältkanonen

Kvarteret Fältkanonen, Kortedalavägen-Beväringsgatan-Regementsvägen består i första hand av de två så kallade Kvibergshusen, två hus som uppfördes 1960-61 som en del av miljonprogrammet, eller snarare som en slags förövning till miljonprogrammet. Det södra huset som är 240 meter långt stod Fortsätt läsa Kvarteret Fältkanonen

Göta Luftvärnsregemente

Göteborgs luftvärnsdivision avskildes från Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente och bildade den 1 oktober 1942 Göteborgs luftvärnskår (Lv 6). Förbandet förlades från den 1 oktober 1941 i en provisoriskt barackläger på Kvibergsvägen med stabsexpedition på Utbyvägen. Den 1 oktober 1944 påbörjades en inflyttning Fortsätt läsa Göta Luftvärnsregemente

Kvibergs kaserner

1890 köpte staten 5/6 delar av Kvibergs landeri från staden och de ersatte även arrendatorn J.J. Ekman för egendomen. Erik Josephsson, arkitekt vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement, ritade därefter Kvibergs kasernetablissement, sedermera kallat Kvibergs kaserner. Anläggningen uppfördes 1892-1895 med F.O. Peterson & Söner som Fortsätt läsa Kvibergs kaserner