Scandinaviums träningshall

Scandinaviums träningshall är en isrink som byggdes på 1980-talet mellan Valhalla sporthallar och Scandinavium. På rinken kan föreningar och skolor utöva ishockey, bandy, hockeybockey, curling och broomball samt konståkning och skridskoåkning. Hallen som också kallas Wallenstamhallen drivs av Got Event AB. Fortsätt läsa Scandinaviums träningshall

Advertisements

Valhalla Sporthallar

Valhalla Sporthallar invigdes 1967 och ligger mellan Scandinavium och Valhallabadet. Arenan drivs av Got Event AB. På 1980-talet sammanbyggdes Valhalla Sporthallar, Valhallabadet och Scandinavium med en isrink för träning med mera. Antalet sporthallar är tre och i bottenvåningen finns en Fortsätt läsa Valhalla Sporthallar

Valhallabadet

Valhallabadet, är ett inomhusbad som ligger mellan Mölndalsån och Scandinavium i kvarteret Topasen i stadsdelen Heden. Den 28 januari 1947 tillstyrkte drätselkammaren ett förslag om anordnandet av en begränsad arkitekttävling om ”ett bad- och idrottshus” mellan Kommunala Mellanskolan (senare Burgårdens gymnasium) och Svenska Fortsätt läsa Valhallabadet

Lisebergsbadet

Lisebergsbadet var ett utomhusbad som låg i Lisebergs nordvästra hörn, utmed Örgrytevägen. När badet byggdes revs Lisetorp. Badet öppnade 13 augusti 1936 och stängde 6 september 1956. Lisebergsbadet var var byggt som ett sommarbad men kunde användas även höst och vår Fortsätt läsa Lisebergsbadet

Hotell Gothia (Gothia Towers)

Gothia Towers, ursprungligen Hotell Gothia är ett fyrstjärnigt hotell i centrala Göteborg och ett av Europas största med totalt 1 200 rum. Hotellet ligger i tre torn, som kallas Gothia West Tower, Gothia Crown Tower och Gothia East Tower vilka idag är 77, 82 respektive Fortsätt läsa Hotell Gothia (Gothia Towers)

Svenska Mässan

Svenska Mässan är en mäss- och kongressanläggning i kvarteret Topasen i Burgårdsområdet. Redan 1804 framfördes i Göteborgs Allehanda ett förslag om att anordna en varumässa. Det skulle dock dröja till den 7 augusti 1917 då Sigurd Hansson skrev en ledare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning innan planerna Fortsätt läsa Svenska Mässan

Valhalla Idrottsplats

På platsen där Valhalla IP ligger idag låg tidigare delar av landeriet Burgården som 1638 uppläts till Jan de Bur, ursprungligen från Nederländerna. I mitten av 1800-talet delades landeriet i två delar, Norra Burgården respektive Södra Burgården, där den förstnämnda Fortsätt läsa Valhalla Idrottsplats

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar

Kring sekelskiftet 1900 väcktes i Göteborg idéer om att stadens invånare skulle ges möjlighet att själva odla sina grönsaker samt ha mindre täppor att sköta om. Föredrag hölls hos Sällskapet Hortikulturens Vänner, med flera, och på våren 1904 gick ärendet Fortsätt läsa Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar

Lilleby Fritidsby

Lilleby Fritidsby som ligger i Lilleby på Hisingen bildades 1953 när rivning av Burgårdskolonin i centrala Göteborg planerades för att göra plats åt Valhallabadet. Kolonin består av drygt 127 stugor, en gemensamhetslokal och en strandservering. Stugorna får vara på 45 kvadratmeter och tomterna Fortsätt läsa Lilleby Fritidsby

Burgårdskolonin

Burgårdens koloni var den första som den då nybildade Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar (FGK) anlade. Arbetet påbörjades under sommaren 1905, och kolonin stod klar på våren 1906. Samma år invigdes ytterligare ett koloniområde, i Härlanda. Kolonins yta var 35 600 m² och bestod av 130 lotter på Fortsätt läsa Burgårdskolonin