Studenternas hus

Studenternas hus som ligger i kvarteret Tidö i Lorensberg uppfördes 1931 som kårhus för Göteborgs Högskolas Studentkår (GHS) efter ritningar av R. O. Swensson. Den byggdes i vinkel med en halvsluten gård som anslöt till parken i sydväst. På 1960-talet Fortsätt läsa Studenternas hus

Advertisements

Götabergsområdet

Det stora området Molinsgatan-Engelbrektsgatan-Geijersgatan-Arkivgatan-Viktor Rydbergsgatan-Läraregatan uppfattas av de flesta som ett enda kvarter. Emellertid är området uppdelat i flera kvarter varav några skapats senare. Från början var det 4 kvarter: 1 Kv. Tre Kronor, Molinsgatan-Vasa Kyrkogata-Gångvägen Landsarkivet-Viktor Rydbergsgatan-Rektorsgatan2 Kv. Kärnan, Fortsätt läsa Götabergsområdet

Sjuksköterskehemmets byggnad

Sjuköterskehemmet på Vasa Kyrkogata 5 i kvarteret Tre Kronor uppfördes för Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem. Redan år 1915 ordnade Caroline Wijk med arrende av den centralt belägna tomten. Arkitekten Ernst Torulf fick uppdraget att göra ritningar av Anna Lönnerblad – Fortsätt läsa Sjuksköterskehemmets byggnad

Landalaskolan

Landalaskolan, är en skolbyggnad vid Molinsgatan 23 i Göteborg i kvarteret Platanen i Vasastaden. Skolan invigdes den 18 juni 1892 efter att ha byggts efter ritningar utformade av arkitekt Adrian C. Peterson. Huvudbyggnaden är i 4 våningar med valmat, plåttäckt Fortsätt läsa Landalaskolan

Kvarteret Platanen och kvarteret Cypressen

Kvarteret Platanen, Aschebergsgatan-Kapellgatan-Molinsgatan-Grevegatan (Landalaskolan), ligger i den del av Vasastaden som förr tiden kallast Brantdala. Det finns bara en end byggnad i kvarteret, Landalaskolan, som byggdes 1892 efter att Landala inkorporerats i Göteborg år 1883. Skolan ligger alltså inte i Fortsätt läsa Kvarteret Platanen och kvarteret Cypressen

Kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet

Kvarteret Oxeln, Viktoriagatan-Föreningsgatan-Karl Gustavsgatan-Svarvaregatan-Landalatorget-Vattenreservoaren, ligger i den del av Vasastaden som en gång i tiden kallades Brantdala. Mellan kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet finns ingen gata. Kvarteret Päronträdet (Brantdala), Viktoriagatan-Vattenreservoaren-Landalatorget-Malmstensgatan omfattar ett område som ursprungligen låg utanför stadsgränsen, dvs i Fortsätt läsa Kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet

Landala vattenreservoar

Landala vattenreservoar i kvarteret Oxeln i Brantdala byggdes 1871 på mark som i motsats till Landala då tillhörde Göteborg stad. Reservoaren som av dåtidens avbildare kallades för Vattenborgen var ett led i utbyggnaden av ett nytt vattenförsörjningssystem för Göteborg där Fortsätt läsa Landala vattenreservoar

Johan Fredrik Carpelan

Johan Fredrik Carpelan, född den 14 december1745 i Halikko socken i Åbo län i Finland, död 27 december 1808 i Göteborg. Gift från den 27 aug. 1776 med Magdalena Maria Noraeus, f. 5 febr. 1759, d. 30 aug. 1824, fosterdotter Fortsätt läsa Johan Fredrik Carpelan