Ny Tids hus

Hela kvarteret Amiralen i Haga är idag bebyggt med det så kallade Ny Tid-huset.  Det uppfördes 1957–59 efter ritningar av arkitekterna E Uppling och E Fylking.  Mot Järntorget och Södra Allégatan har huset 7 våningar och en indragen takvåning. Bottenvåningarna är … Läs mer

Haga

Det område som idag utgör stadsdelen Haga var de första 25 åren efter stadens grundläggning obebyggd mark mellan stadens murar och Skansberget där Rysås Skans byggdes 1639. Redan 1637 omnnämndes dock stadsdelen för första gången i skrift, då som "Hagen", och den 25 oktober 1647 … Läs mer

Kvarteret Amiralen

Kvarteret Amiralen, Järntorget-Södra Allégatan-Mellangatan-Haga Östergata bebyggdes 1874 med Arbetareföreningens första byggnad. Byggnaden uppfördes vid Nya Allén med kortsida mot Järntorgets östra sida efter ritningar av Victor von Gegerfelt och invigdes den 19 augusti … Läs mer

Kvarteret Röda Bryggan

Kvarteret Röda Bryggan, Pusterviksgatan-Järntorgsgatan-Brogatan, började bebyggas på 1860-talet. Husen ritades av bl.a. A. Krüger och Heinrich Kaufmann. Byggnaderna var av sten i 2–3 våningar och innehöll bostäder. Brogatan 2 byggdes 1859 och är idag det hus som är bäst bevarat i … Läs mer

Pusterviksgatan 6 – Brogatan 4

Fastigheten Pusterviksgatan 6–Brogatan 4 (Pustervik 3:8, tidigare fastighetsbeteckning Kv 10:3 A, 3 kv Röda bryggan nr 4) uppfördes i två våningar omkring år 1860 för byggmästare August Krüger. År 1861 köptes fastigheten av målare Carl August Nilsson, men kom senare att byta … Läs mer