Claes Johansson & Co

Del 5 av 5 i serien Textilföretag

Del 5 av 5 i serien TextilföretagClaes Johansson (1843-93) från Mark flyttade till Göteborg år 1875 och öppnade en manufakturaffär på Kungsgatan 47. Samma år övertog han också Annelunds Väveri i Masthugget från brodern Johannes Johanssons firma Johansson & Carlander.  Läs hela inlägget Claes Johansson & Co

Advertisements

Annelunds Väveri

Annelunds Väveri som låg i hörnet Nordhemsgatan/Fjärde Långgatan (kvarteret Fregatten) startades år 1870 av firman Johansson & Carlander men redan 1875 såldes väveriet till Claes Johansson, bror till Johannes Johansson i firman Johansson & Carlander. Claes Johansson hade 1875 också Läs hela inlägget Annelunds Väveri

Verkstadsbyggnaderna i kvarteret Barken

På Fjärde Långgatan 9 (4:7) i kvarteret Barken ligger idag en verkstadsbyggnad i 2 våningar (eller 3 våningar om den inredda vinden räknas) ritad av arkitekt A. Krüger och byggd 1877. Tomten köptes 1876 av Claes Johansson som drev väveriet Annelund i angränsande Läs hela inlägget Verkstadsbyggnaderna i kvarteret Barken

Göteborgs avsöndringsskola

Göteborgs avsöndringsskola var en folkskola i vilken alla ”skolkare och med moraliska lyten behäftade barn” inom Göteborgs folkskolor sammanfördes. Skolan inrättades 1869 av stadens folkskolestyrelse. En byggnad för skolan uppfördes år 1871 på Fjärde Långgatan 7, finansiär av skolan var Charles Dickson. Skolan ritades av Göteborgs Stadsarkitektkontor. 1903 utvidgades skolan Läs hela inlägget Göteborgs avsöndringsskola

Kvarteret Skutan

Kvarteret Skutan, Nordhemsgatan-Andra Långgatan-Linnégatan-Tredje Långgatan, bebyggdes 1879–99. Det fick en blandad bebyggelse med bostadshus, stadens auktionsverk, en större och flera mindre verkstäder. När kvarteret bebyggdes försvann den första delen av Breda Vägen medan ytterligare en del försvann när kvarteret Barken bebyggdes. Läs hela inlägget Kvarteret Skutan

Palmborgska huset

Palmborgska huset på Linnégatan 1/Andra Långgatan 2 byggdes 1882 och har fått sitt namn efter den första ägaren. Byggnaden är i 3 våningar och har gula tegelfasader som är symmetriskt indelade. Mittaxeln markeras genom en liten gaveluppbyggnad mot Linnégatan. Arkitekt Läs hela inlägget Palmborgska huset

Göteborgs Auktionsverks byggnad

På Tredje Långgatan 7–9 uppfördes åren 1890-192 en byggnad för Göteborgs Auktionsverk. Arkitekt var Carl Fahlström och byggnaden är en av de äldsta byggnaderna i världen som specifikt uppförts för auktionsändamål. Göteborg Auktionsverk blev kvar i lokalerna till januari 2014 Läs hela inlägget Göteborgs Auktionsverks byggnad

Tredje Långgatan 13–11

Hus som uppfördes åren 1899–1924 i olika omgångar för firman AJG Bissmarck & Co som bl a tillverkade rör. Det består av flera hus i 1–3 våningar. Arkitekter var C.F. Ebeling och flera andra. Bissmarck & Co flyttade sannolikt från Läs hela inlägget Tredje Långgatan 13–11

Kvarteret Briggen

Kvarteret Briggen, Nordhemsgatan-Tredje Långgatan-Linnégatan-Fjärde Långgatan, Bebyggdes 1890–94. Västra delen upptas av den tidigare brandstationen. Intressanta byggnader enligt Göteborgs bevarandeprogram är: Nordhemsgatan 28, f d brandstation (kv 3:12). Byggnadsår: 1890. Arkitekt: G Krüger. Brandstationen byggdes om till saluhall, kontor m m Läs hela inlägget Kvarteret Briggen

Nils Vilén

Nils Jönsson Vilén var en byggmästare och fastighetsägare i kompanjonskap med skeppsmäklaren Johan L. Kjellberg. De uppförde 1886-88 ett högt och rikt dekorerat hyreshus på Linnégatan 3/Tredje Långgatan 5 i kvarteret Skutan. Därefter byggde Vilén även de stora fastigheterna längs Läs hela inlägget Nils Vilén