Stampen

Stampen är idag området mellan järnvägen i norr, Drottningtorget i väster, Fattighusån i söder och Mölndalsån i öster. Området tillhörde ursprungligen de så kallade donationsjordarna och var en del av Göteborgs stad redan från början. På den tiden kallades området för Fortsätt läsa Stampen

Advertisements

Områden med landshövdingehus i Göteborg

Det har funnits landshövdingehus i betydligt fler stadsdelar i Göteborg än vad de flesta tror. I de flesta finns det dessutom landshövdingehus kvar. Undantagen är helt rivna stadsdelar som Getebergsäng, Hisingstad, Hultmans holme och det egentliga Olskroken (den bortre delen Fortsätt läsa Områden med landshövdingehus i Göteborg

Kvarteret Ullevi

Kvarteret Ullevi är området mellan gatorna Skånegatan-Ullevigatan-Mölndalsån-Levgrensvägen. Idag finns där bara en byggnad, Nya Ullevi. Urpsrungligen var området en del av Tegelbruksängen och där fanns en lertäkt för stadens och tegelbrukets räkning. Tegelbruket som anlades på 1600-talet på arrenderad mark Fortsätt läsa Kvarteret Ullevi

Garnisonsförsamlingen

Garnisonens personal i Göteborg tillhörde Domkyrkoförsamlingen fram till 1675. Därefter skapades Garnisonsförsamlingen som en förberedelse på ett fast garnisonsregemente. År 1680 erhöll Göteborg ett ständigt garnisonsregemente, på vars stat även upptogs en regementspastor. Åt den nya församlingen uppläts det så Fortsätt läsa Garnisonsförsamlingen

Garnisonskyrkogården

I slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet anlades en kyrkogård öster om den dåvarande staden, på Tegelbruksängen för Göteborgs garnisons räkning. Den låg framför det nuvarande Polishuset mot Skånegatan till. Garnisonens personal i Göteborg tillhörde domkyrkoförsamlingen fram till 1675. Fortsätt läsa Garnisonskyrkogården

Polishusområdet och Gamla Ullevi

Polishusområdet är området mellan Gamla Ullevi och Skånegatan. Formellt omfattar det 3 kvarter, Polishuset, Malakiten och Bärnstenen. Kvarteren Paviljongen och Gamla Ullevi omfattar tennispaviljongen och Gamla Ullevi. Området var från början en del av Tegelbrukets ägor, Tegelbruksängen. I slutet av Fortsätt läsa Polishusområdet och Gamla Ullevi

Burgårdsparken

Del 8 av 8 i serien Parker

Del 8 av 8 i serien ParkerBurgårdsparken mitt i kvarteren Heliotropen och Akvamarinen anlades kring 1830 som en engelsk trädgård tillhörande landeriet Stora Katrinelund. Då omfattade parken enbart norra delen av det som idag utgör Burgårdsparken. Södra delen tillhörde landeriet Fortsätt läsa Burgårdsparken

Norska sjömanskyrkan

Norska sjömanskyrkan, som ligger på Skånegatan i Burgårdsområdet mellan Katrinelundsgymnasiet och Filmstaden Bergakungen, bygges 1958 på en tomt som fortfarande ägs av Göteborgs stad. Arkitekter var Gudolf Blakstad och Herman Munthe-Kaas. Huset förvaltades efter invigningen av den Norska Sjömannskirken i Bergen genom en Fortsätt läsa Norska sjömanskyrkan

Carl-Otto Lesslie

Carl-Otto A Lesslie, direktör, Särö, född i Göteborg 24/9/21 som son till konsul Otto Lesslie och Beatrice Kylander. Död 1998. Gift 1948-59 med Gun Wennerström (1929-), 1960 med Inga-Maj Malmborg (1919-1960) och från 1963 med Ulla Ljungqvist (1927-2017). Studentexamen 1941, Göteborgs Handelsinstitut 42, Textilinstitutet i Borås Fortsätt läsa Carl-Otto Lesslie