Lars Swensson

Lars Swensson, hejderidare, född år 1756 och död år 1838. Var gift med Helena Andersson, född 1758. De hade fyra barn, Anders Svensson, Lars Svensson, Johanna Svensson och Anna Svensson. Sönerna utvandrade från Sverige. Dottern gifte sig med A. Rydberg, Läs hela inlägget Lars Swensson

Advertisements

Krokslätt Sörgården

Del 2 av 4 i serien Gårdar i Mölndal och HärrydaKrokslätts by var känd redan på 1300-talet och omnämns första gången 1396. Vid detta tillfälle tillhörde de fyra gårdarna (hemmanen) i Krokslätts by Skara domprosteri och var alltså kyrkogods. Innan dess Läs hela inlägget Krokslätt Sörgården

Krokslätt Hökegården

Del 1 av 4 i serien Gårdar i Mölndal och HärrydaKrokslätts by var känd redan på 1300-talet och omnämns första gången 1396. Vid detta tillfälle tillhörde de fyra gårdarna (hemmanen) i Krokslätts by Skara domprosteri och var alltså kyrkogods. Innan dess Läs hela inlägget Krokslätt Hökegården

Krokslätt Nordgården

Del 20 av 20 i serien Gårdar i Örgryte

Del 20 av 20 i serien Gårdar i ÖrgryteKrokslätts by var känd redan på 1300-talet och omnämns första gången 1396. Vid detta tillfälle tillhörde de fyra gårdarna (hemmanen) i Krokslätts by Skara domprosteri och var alltså kyrkogods. Innan dess ska hela Läs hela inlägget Krokslätt Nordgården

Krokslätt Kongegården

Del 19 av 20 i serien Gårdar i Örgryte

Del 19 av 20 i serien Gårdar i ÖrgryteKrokslätts by var känd redan på 1300-talet och omnämns första gången 1396. Vid detta tillfälle tillhörde de fyra gårdarna (hemmanen) i Krokslätts by Skara domprosteri och var alltså kyrkogods. Innan dess ska Läs hela inlägget Krokslätt Kongegården

Kallebäck Sörgården

Del 17 av 20 i serien Gårdar i Örgryte

Del 17 av 20 i serien Gårdar i ÖrgryteKallebäck Sörgården är känd sedan 1500-talet. Egendomen var uppdelad på flera gårdsenheter med flera olika ägare på samma sätt som Kallebäck Mellangården. I boken Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus läns står det Läs hela inlägget Kallebäck Sörgården

Kallebäck Mellangården

Del 16 av 20 i serien Gårdar i Örgryte

Del 16 av 20 i serien Gårdar i ÖrgryteKallebäck Mellangården som är känd sen åtminstone 1500-talet kom tidigt att delas upp på flera ägare, en del av ägarna bodde i byn medan andra delar av gården ägdes av bönder på Läs hela inlägget Kallebäck Mellangården

Kallebäck Nordgården

Del 15 av 20 i serien Gårdar i Örgryte

Del 15 av 20 i serien Gårdar i Örgryte Kallebäck Nordgården var under lång tid en frälsegård (dvs ägd av adeln) och låg under Råda säteri. 1689 övertogs Kallebäck Nordgården av Johan von Minden då ägarna av gården pantsatt den Läs hela inlägget Kallebäck Nordgården

Johan Wilhelm Lyckholm

Johan Wilhelm Lyckholm (född Andersson), född 21 februari 1846 i Sjögestads socken, Östergötlands län, död 5 maj 1894 i Örgryte församling, var en svensk bryggeriägare och riksdagsman. Från 1862 anställd hos sin släkting, bryggaren A.Ericsson, som på Emiliedal (del av Läs hela inlägget Johan Wilhelm Lyckholm

Skår Västergården

Del 14 av 20 i serien Gårdar i Örgryte

Del 14 av 20 i serien Gårdar i ÖrgryteSkår Västergården var i bondehänder under 1500- och 1600-talen, frånsett en sjättedels mantal, som under förra hälften av 160O-talet var i handelsmannen Fistulators ägo samtidigt som han ägde en fjärdedel av Östergården. Läs hela inlägget Skår Västergården