Sockerbruksbyggnaderna i Klippan

D. Carnegie & Co:s sockerbrukskontor vid nuvarande Banehagsgatan 15 i Klippan, Majornas 1:a rote, uppfördes 1848 som sockermagasin på mark som fyllts ut i slutet av 1700-talet. Både råsocker och färdigraffinerat socker har lagrats i lokalerna. Från slutet av 1890-talet när en kassör och fyra bokhållare flyttade in på övervåningen fungerade lokalerna som sockerbrukets lönekontor. Hösten 1917 flyttade också sockerbrukets övriga nio tjänstemän in från huvudkontoret på Södra Hamngatan. Efter sockerbrukets nedläggning 1957 har byggnaden använts som kontor, kurslokaler och kafé.

Toppsockerfabriken som ligger på själva Klippan där Älvsborgs slott låg stod klar 1901 . Hans Hedlund ritade byggnaden i nygotisk stil och gav byggnaden stark borgkaraktär genom torn och gavlar och en fyrlykta riktad mot hamninloppet. Byggnaden har en sockelvåning av gråsten som ansluter direkt till den branta klippan. Efter att Göteborgs stad övertagit och renoverat byggnaden flyttade en stor mängd konstnärer in i byggnaden på 1970-talet, däribland Konstnärernas Kollektivverkstad.

Kraftstationen nedanför själva klippan stod klar 1899 då bruket började gå över från ångkraft till elektricitet. Den byggdes i första hand för sockerbruket men försörjde i början även porterbryggeriet med elektricitet och fungerade vid behov också som transformatorstation för växelström och likström. Vägg i vägg längs hela byggnadens baksida löpte fram till 1940 en panncentral som fick sitt kol via transportband från båtar på kajen. Kraftstationen var i bruk till 1957 då sockerbruket lades ner. Sedan 1963 har byggnaden använts som verkstad.

Västerut ligger en f.d. reparationsverkstad som är ombyggd till kontor för tullen. Det är en svagt böjd byggnad som består av två yttre delar i 2 våningar och en mellandel som har en våning och ett glasat snedställt tak mot norr. Fasaderna är av rött tegel med dekorativa inslag av ljust tegel. Längst ut i väster utanför stadsdelsgränsen vid Röda Sten ligger det s.k. pannhuset som också tillhört anläggningen. Pannhuset är idag konsthallen Röda Sten.

D. Carnegie & Co 1956. Bryggeriet till vänster och sockerbruket till höger.
1947. Porterbryggeriet  med den östra entrén i förgrunden med sockerbruket bakom. I bakgrunden platsen för Banehagens repslagarbana och Banehagens nödbostäder. Flygbild av Oscar Bladh. Public domain.
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.